Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Profi Press

06.05.2013 | 14:41

Nástup vybraných fenologických fází jabloně domácí ve vztahu k počasí

Fenologie je věda o časovém nástupu periodicky se opakujících životních projevů rostlin a živočichů. V českých zemích mají fenologická pozorování dlouholetou tradici. V současné době je fenologická síť Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) rozdělena na tři typy stanic: fenologické stanice polních plodin, ovocných plodin a lesních rostlin. Pro zpracování byla zvolena jabloň domácí (Malus domestica Borkh.) s obdobím nástupu vegetativních a generativních fenofází (rašení, první listy, počátek kvetení, konec kvetení, sklizňová zralost a opad listů). Vyhodnoceny byly časové nástupy fenofází a jejich trvání, sumy teploty vzduchu, úhrny srážek a dále četnost synoptických situací v intervalu vybraných fenofází (konec kvetení – sklizňová zralost). Data byla vyhodnocena za období 1991–2010. Summary Phenology (phaenologie) is a branch of bioclimatology, e.g. the science dealing with the relationship of the life of plants and animals to the climate. The phenological observations have a long tradition in the Czech lands. At present the CHMI phenological network is divided into three types of stations: field crops, fruit trees and forest plants. There were processed periods of beginning of vegetative and generative phenophases (bud burst, first leaves, beginning of flowering, end of flowering, fruit ripeness and leaves fall) of apple (Malus domestica Borkh.). Temporal variability of phenophase onsets were processed together with the sum of air temperatures, precipitation total and frequency of synoptic situations in relation to phenophase onsets (end of flowering–fruit ripeness). Data were evaluated within the period 1991–2010.
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down