25.04.2013 | 04:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpora mladých zemědělců

Podle Evropských statistik se průměrný věk zemědělců zvyšuje a mladí do čtyřiceti let tvoří pouhou jednu třetinu z celkového počtu. V návaznosti na tento trend, který se projevuje také v České republice a ohrožuje budoucnost našeho zemědělství, podporuje Ministerstvo zemědělství mladé farmáře čerpáním dotací z Evropské unie.

Prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu budou v rámci programu rozvoje venkova i v letošním roce přidělovány dotace na podporu mladých, kteří se rozhodli podnikat v zemědělství. Původně plánovaný podzimní termín se rozhodlo ministerstvo posunou již na začátek sezóny. O dotace pro letošní rok mohou mladí zemědělci požádat už v červnu. Podle ministra Petra Bendla bude možné letos rozdělit mezi začínající podnikatele až 150 miliónů korun. Z přijatých žádostí v předchozích letech bylo vybráno 1300 zájemců, mezi které Ministerstvo zemědělství rozdělilo 1,4 miliardy korun. Dotace jsou podporovány ze 75 % Evropským fondem a z 25 % ze státního rozpočtu. Program rozvoje venkova České republiky umožňuje získat podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. V současné době lze čerpat z programu na období 2007 – 2013, který byl schválen 23. května 2007 Výborem pro rozvoj venkova Evropské komise. Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství České republiky a zprostředkovatelem Státní zemědělský intervenční fond. Program byl rozdělen do čtyř os podle jednotlivých zaměření. Po schválení programů vyhlašuje Ministerstvo zemědělství jednotlivá kola k podání žádostí, ze kterých jsou následně vybírány nejvíce vyhovující.

Kdo může o dotaci žádat
O dotaci mohou požádat mladí od osmnácti do čtyřiceti let, kteří se rozhodli v tomto oboru začít s podnikáním nebo v něm už činnost provozují v souladu se zákonem č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V případě fyzické osoby musí mít zájemce vzdělání v oboru nebo se v oboru vzdělává a za stanovených podmínek vzdělání dosáhne. Pokud bude o dotaci žádat právnická osoba, je nezbytné aby byla řízena mladým zemědělcem, který je žadatelem o dotaci, musí splňovat podmínky příjemce dotace jako fyzická osoba a plní funkci statutárního orgánu s podílem více než 50 % základního jmění. V obou případech se musí jednat o podnikatele, který zahajuje činnost poprvé. Všechny tyto podmínky musí žadatel splňovat nejméně po dobu lhůty vázanosti na účel realizace podnikatelského plánu. Žádat o dotaci nemohou sdružení podle § 829 zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, subjekty, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, zahraniční osoby, které nemají sídlo a trvalé bydliště v České republice, státní podniky, obce a subjekty založené s účastí obce.
Dotace a její výše
Dotace je zaměřena na začínající mladé podnikatele v zemědělském oboru. Jedná se o investici do zemědělské výroby, která je přímá a nenávratná a je vyplácena formou taxativní částky, která má podpořit realizaci podnikatelského plánu, zahájení a rozvoj podnikání. Je poskytována jak právnickým, tak fyzickým osobám ve dvou splátkách po schválení Žádosti o dotaci a posouzení realizace podnikatelského záměru. Maximální výše dotace je 40 tisíc Eur, což v přepočtu činí kolem jednoho miliónu korun podle aktuálního kurzu Evropské centrální banky. První splátka je po posouzení vyplacena ve výši maximálně 500 tisíc korun, druhou obdrží podnikatel po uzavření prvního roku podnikání od schválení vyplacení dotace, v maximální výši doplacení celkové schválené částky. Jsou vypláceny v hotovosti nebo formou bezhotovostní platby a investice, na které byla částka poskytnuta musí být minimálně ve výši schválené dotace. Lhůta využití je vázána na pět let od podpisu dohody o poskytnutí dotace a podnikatel je povinen vykazovat údaje o plnění podnikatelského plánu podle jednotlivých kritérií každým účetně uzavřením rokem. Žadatel nemůže o dotaci žádat dvakrát, ani v případě změny právní formy podnikání. Žádosti podnikatelé podávají na adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu pro příjem Žádostí, ke kterým musí vydat souhlasné stanovisko Ministerstvo zemědělství.
Způsobilost k financování
Subjekty, které jsou způsobilé žádat o dotaci, jsou přesně definovány. Do oblasti rostlinné výroby mezi obory, které mohou o dotaci žádat, spadá mimo jiné chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování léčivých a aromatických rostlin, hub, a rostlin okrasných. K tomuto se vztahuje také výroba osiv, sadba a školkařské výrobky. V rámci živočišné výroby je možné požádat o dotaci také na chov hospodářských zvířat k tahu, chov sportovních a dostihových koní a samozřejmě na chov hospodářských zvířat k získávání živočišných produktů. Na toto navazuje možnost využití dotace k chovu plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu.
Poskytnuté finance jsou určeny pouze pro vlastní zemědělskou výrobu, na její úpravu a zpracování. Pro začínající podnikatele je dotace využitelná k nákupu pozemku, strojů nebo budov. Vše musí být samozřejmě součástí podnikatelského plánu, musí souviset se zemědělskou činností a nezbytná jsou vyrovnaná vlastnická práva pořizovaného movitého i nemovitého majetku. Dotace nelze čerpat na nákup produkčních práv, zvířat a jednoletých rostlin, automobilů a strojů, které nesouvisejí se zemědělskou prvovýrobou.
Součástí snahy Evropské unie o zlepšení situace v zemědělském podnikání je balíček na podporu mladých zemědělců, který na podzim 2011 představil eurokomisař pro zemědělství Dacian Ciolos. Od roku 2014 by měli mladí zemědělci dostávat o čtvrtinu vyšší podporu v prvních pěti letech podnikání. Evropská rada mladých zemědělců usiluje o zvýšení podílu finanční podpory ze strany Evropské unie na 80 procent ze stávajících 75 procent dotace.
Podrobné informace k podání žádosti jsou uvedeny na portálu Ministerstva zemědělství.

Dur
Článek naleznete v tištěné verzi časopisu zahradnictví 6/2012

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down