07.05.2013 | 04:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Víno s přívlastkem historie

Znojemsko je díky svým klimatickým podmínkám proslulou vinařskou oblastí. Zavítali jsme do jednoho z největších moravských vinařských závodů Znovín Znojmo, a. s., se sídlem v Šatově. Nachází se nedaleko perly naší přírody, Národního parku Podyjí, který s produkcí znovínských vín úzce souvisí.

Před návštěvou společnosti Znovín Znojmo, a. s., přemýšlíte, jak k vám asi bude vedení tak velkého podniku přistupovat a zda vůbec při jejich úspěších a pevné pozici na trhu bude mít zájem o uveřejnění profilového článku. Poté, co usednete naproti řediteli Ing. Pavlu Vajčnerovi a on začne vyprávět, ihned pochopíte, že přestože Znovín Znojmo, a.s. není malým rodinným podnikem, má ve svém vedení odborníka „srdcaře“, který svou práci dělá s pokorou, naplno a ví, o čem mluví.
Vývoj společnosti
Společnost byla založena v době kupónové privatizace v roce 1991 pod názvem Znovín Šatov. Později, respektive v roce 1992, se přejmenovává na Znovín Znojmo. V roce 2012 tedy znovínští oslavili dvacet let působení společnosti na trhu s vínem.
Zpočátku bylo nezbytné najít tu správnou cestu, kterou se bude Znovín ubírat. Původně byla produkce zaměřena na export a produkci zejména atypických vín a vinných specialit. Jednalo se o období porevolučního boomu exotických a cizích alkoholických nápojů a konzumace vín tehdy hodně klesla. Proto se na počátku, kromě zmíněných maloprodukčních specialit, soustředili na komerční výrobu na litrových lahví. Na lepší časy, kdy se potenciál společnosti mohl začít plně projevovat, svitlo v roce 1995. Ten je spojen se vznikem vinařského zákona, díky kterému se začala vína třídit do kategorií vín. A tak se okamžitě ve Znovíně pustili do produkce kvalitních vín se zaměřením na terroir. Značka terroir je součástí jejich filosofie a hrozny z lokálních viničních tratí používají k výrobě vín dodnes.
V roce 1995 kupuje Znovín vinici Šobes o rozloze 11 ha, v letech 2002–2003 vysazují ve viniční trati Staré vinice u obce Havraníky dalších 11 ha. V roce 2011 pak přikupují 50 ha vinic v trati Dívčí vrch a 256 ha vinic na Hustopečsku.
Synonymum kvality
Poloha a složení půd na vinicích Znovínu se kladně odráží na kvalitě hroznů. Pro Znojemsko charakteristické chladné noci a teplé slunečné dny, mají pozitivní vliv na obsah aromatických látek v hroznech. Z hlediska půdních podmínek je tato oblast výjimečná půdní variabilitou. Vzhledem k tomu, že se nachází na rozhraní českého masívu a Karpat, najdeme na zdejších vinicích půdy kyselé, které přecházejí směrem ke Karpatům do půd alkalických. Od rulových podkladů s písčito-kamenitými půdami, přes flyšová pásma, směrem k Pálavě spraše a do Karpat vápenité slepence umožňují pěstování širokého spektra odrůd.
Réva vinná je na znovínských vinicích pěstována s využitím integrované ochrany ¬– tedy ekologicky. Na Znojemsku je takto pěstována přibližně na 80 % vinic, znovínští ji praktikují na všech svých tratích. Na zatravněných vinicích s využitím rýnsko-hessenského vedení pěstují z 80% bílé odrůdy, červené zaujímají zbývajících 20%. Péče o vinice je zajišťována mechanizací, pouze některé práce jsou prováděny ručně. V roce 2012 společnost obnovila vozový park traktorů a sklízecích strojů.
V akciové společnosti Znovín Znojmo pracuje sto zaměstnanců mimo vinice. O výsadby se stará přibližně třicet zaměstnanců a na sezónní práce jsou najímáni brigádníci. V období sklizně se na pracích na vinicích podílejí i zaměstnanci firmy z kanceláří a obchodů, není výjimkou, že brigádníci jsou z řad rodinných příslušníků zaměstnanců Znovínu. Celá firma zkrátka svou prací žije.
Široká nabídka
Ve Znovíně jsou, s ohledem na lokalitu, zaměřeni zejména na bílá aromatická vína. Místní klimatické a půdní podmínky přejí takovým odrůdám, jakými jsou Sauvignon, Tramín červený, Muškát moravský, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, z červených například Zweigeltrebe nebo Rulandské modré.
Roční produkce společnosti Znovín Znojmo dosahuje čtyř miliónů litrů, což odpovídá přibližně 3,5 % zkonzumovaného vína v celé České republice, z moravských vinic zhruba 7–8%. Výrobu vín pokryjí 60 % z vlastní produkce, zbylou většinu hroznů čerpají z vinic, do kterých v minulých desetiletích spoluinvestovali a část odkupují. Přesto se stále drží hroznů ze znojemské oblasti pro zachování terroir. Dovoz vín nebo hroznů prakticky nevyužívají, pouze v případě, že jsou vinice rozsáhle poškozeny mrazem. Jde o výjimečné situace, jelikož viniční tratě Znovínu mají správnou rajonizaci. Proto se jich nijak významně nedotkly ani silné mrazy na počátku jara 2012, nicméně extrémní sucho v roce 2012 snížilo úrodu celkově až o 30%.
Stěžejní formou prodeje znovínských vín je přímý prodej z autorizovaných prodejen a internetového obchodu. Dalších 40% je dodáváno do gastronomických zařízení, obchodní řetězce zaujímají 30% celkového odbytu. Internetový obchod čítá přibližně 15 tisíc stálých zákazníků a patří k jednomu z největších ve vinařském odvětví u nás. Logisticky je rozvoz vína zajištěn ve spolupráci s regionální firmou, která na rozdíl od jiných rozvážkových společností, zajišťuje požadovaný servis spojený s distribucí i menším odběratelům. Restaurace zásobují sami, internetové objednávky řeší také kromě zásilkových služeb závozem do autorizovaných prodejen, kde si svou objednávku zákazníci mohou vyzvednout.
Kromě zmíněných bílých a červených vín, nechybějí v produkci společnosti ani vína růžová, na jejichž výrobu využívají méně vyzrálé hrozny s kyselinkou, klasickou metodou kvašení v lahvích jsou vyráběny sekty. V nabídce nechybí ani vína mešní, která jsou vyráběna ve spolupráci s augustiniánským opatstvím, od kterého Znovín obdržel certifikát k jejich produkci.

Propagace starých odrůd
V souvislosti s posilováním surovinové základny začal Znovín vysazovat také staré odrůdy. V současné době jsou propagátory devatenácti tradičních starých odrůd, které se již komerčně nepěstují, lze je najít maximálně v soukromých zahradách. Jednou z nich je také 700 hlav odrůdy Modrý Janek, která je neobvyklá svou barevnou proměnou hroznů v průběhu zrání. (Podrobněji se starým odrůdám věnujeme v článku docenta Pavlouška v tomto čísle časopisu).

Víno s příběhem
Patriotismus a láska k oboru je znát také na speciálních kolekcích vín. Například přívlastková vína z Terroir klubu, která nejsou distribuována do obchodních sítí, mají na vinětách namalovanou viniční trať, s krátkým popisem nejen vína samotného, ale také trati, ze které byly použity hrozny na jejich výrobu. Kolekce VOC vín (vína originální cerifikace) podléhá přísným předpisům a kromě jiného vína s tímto označením musí být mnohem výraznější. Pod značkou VOC smí být prodávána pouze odrůdová vína Sauvignonu, Ryzlinku rýnského, Veltlínského zeleného a nebo jejich cuvée. Hrozny pro jejich výrobu musí mít nejméně 19 ° NM, určené pro výrobu přívlastkových vín a musí pocházet z pouze vybraných uznaných tratí. Součástí značky VOC jsou lahve označené Lacerta viridis, podle vzácného druhu ještěrky zelené (Lacerta viridis), vyskytující se u nás pouze na několika málo lokalitách. Vyhledává pouze ekologicky čisté prostředí v povodí řeky Dyje, ke kterému patří i znovínské vinice, kde díky ekologickému pěstování révy vinné mají optimální podmínky (například Šobes). Vína Lacerta viridis jsou analyzována na přítomnost zbytků postřiků a plísní v laboratořích Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Brně.
Podle vynálezu Prokopa Diviše, který žil v Příměticích u Znojma, je pojmenována řada Denis d´Or. Kromě bleskosvodu Prokop Diviš vynalezl také hudební nástroj nazývaný denis d´Or, předchůdce elektrických varhan, které uměly napodobit 27 nástrojů včetně lidského hlasu. A protože byl také hudebníkem, s tímto nástrojem koncertoval a sbíral mnoho úspěchů. Mezi sekty se objevuje sekt Charles Sealsfield. Opět v návaznosti na zajímavou postavu z naší historie, spojenou s vínem. Jedná se o bílý sekt vyráběný z modrých hroznů. Proces proměny symbolizuje proměnu rodáka z Popic u Znojma – Karla Postla. Bývalý kněz řádu Křížovníků s červenou hvězdou žil na přelomu 18. a 19. století a je přezdíván Hrabě Monte Christo literárních dějin. Po náhlém zmizení v Karlových Varech, vychází po čtyřiceti letech najevo, že pod pseudonymem Sealsfield odešel do Ameriky, kde provozoval farmu, na které zaměstnával také indiány a psal o nich knihy. Po letech z Ameriky zmizel a odešel do Švýcarska. Pseudonym zvolil podle pozemku v Popicích – Siegefeld, kde se odedávna pěstovala réva vinná. Jeho knihy jsou v Americe populární a jedna se také dočkala vydání i u nás. Z knih Charlese Sealsfielda čerpal inspiraci i Karel May.

Víno a agroturistika
V roce 1995 se znovínští pustili také do vinařského turistického programu. Díky tomu se velkou měrou podílí na rozvoji agroturistiky znojemského regionu. Jeho součástí je Znovín Walking, který vychází z populárního Nordic Walkingu. Sestavili 14 tras různých obtížností po Znojemské vinařské podoblasti mezi Znojmem a rakouskou hranicí. Propojuje vinařskou turistiku s krásami Národního parku Podyjí. Na trasách vedoucích kolem vinic jsou umístěny stánky, kde můžou turisté ochutnávat vína a navštívit historicky zajímavá místa. Hlavním prostorem je Loucký klášter (bývalý premonstrátský klášter), kde je prodejna vín, vinařsko-bednářské muzeum a terroir salónek. Společně s městem provozuje Znovín vinařský turistický vláček. Jedním hlavních návštěvních center na jeho trase je právě Loucký klášter, kde se pořádají prohlídky včetně krypty, plesy, svatby, konference, je zde také umístěna sbírka obrazů českých malířů, které Znovín sbírá. V Šatově zrekonstruovali moravský vinný sklípek, kde se konají degustace, na jaře pro své zákazníky organizují pravidelná Putování po vinicích, na podzim Putování po sklepích.
Kromě těchto aktivit spolupracuje Znovín na výzkumu příznivého vlivu vína na lidský organismus ve spolupráci s Prof. MUDr. Milanem Šamánkem, Dr.Sc., spoluzakladatelem prvního dětského kardiocentra na světě. Společně s týmem slovenských odborníků pod vedením Prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc., ze Slovenské univerzity – Chemickotechnologické fakulty v Bratislavě, vytvořili jako první v České republice, vlastní banku kvasinek pro zvýšení originality terroir ve vínech z vybraných viničních tratí. Široký záběr v oborech s vínem souvisejícím, i průkopnické tendence, vypovídají, že ve Znovíně pracují lidé, kteří se svému oboru věnují s láskou. O kvalitě a odbornosti svědčí mnohá ocenění na prestižních soutěžích vín. Jedním z posledních úspěchů na domácím poli je Vinař roku 2012, v době uzávěrky tohoto čísla je finalistou soutěže Vinařství roku 2012, za hranicemi slaví úspěchy se slámovými a ledovými víny, v prestižní soutěži v San Franciscu bylo mimo jiné oceněno také mešní Tramín červený.
Ve Znovíně je zkrátka život plně propojený s vínem, přírodními bohatstvím, historií a kulturním dědictvím naší země, což dokazuje, že pokud se pije kvalitní víno ve zdravé míře, má pozitivní vliv na naše tělo, mysl i duši.

Text a foto Daniela Urešová
Článek naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 4/2013

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down