Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Profi Press

11.03.2013 | 04:00

Vliv mulčování slámou na výnos a kvalitu okurek nakládaček Influence of straw mulching on yield and quality of gherkins

Souhrn Mulčování slámou může být prostředkem k dosažení lepších vláhových poměrů v půdě. Pro zeleninu, která patří k náročnějším plodinám na vodu, může toto zlepšení vést ke zvýšení množství a kvality výnosu. Jako pokusný materiál byla vybrána okurka setá – odrůda ´Hariette F1´ (Semo). Pokus probíhal na pokusné a demonstrační stanici v Praze–Troji (katedra zahradnictví ČZU v Praze) na ploše kryté fólií pro možnost přesné regulace vláhových poměrů. Pokusné varianty byly následující: optimální vláhové podmínky s 70 % využitelné vodní kapacity půdy (VVK) a deficitní vláhové podmínky s 50 % VVK. Bylo zjištěno, že vliv mulčování slámou na hmotnost a délku plodu nebyl statisticky průkazný. V podmínkách optimální závlahy je patrný trend snižování hmotnosti a prodlužování plodu vlivem mulčování, v podmínkách deficitní závlahy je tento trend opačný. Byl zaznamenán statisticky průkazný vliv mulčování na zvýšení průměru plodu v podmínkách s optimální závlahou, ve variantě s deficitní závlahou tento vliv patrný nebyl. V optimálních vlhkostních podmínkách mulčování průkazně zvýšilo podíl plodů tržní jakosti (o 3,9 %), ve variantě vláhově deficitní tento rozdíl průkazný nebyl. Při optimální úrovni závlahy došlo vlivem mulčování k průkazné redukci tržního výnosu (o 8,07 t/ha), ve variantě s deficitní závlahou mulč průkazně zvýšil výnos (o 6,16 t/ha). Z výsledků vyplývá vhodnost použití slamnatého mulče pouze pro extenzivní systémy produkce (např. v ekologickém systému s nemožností doplňkové závlahy), naopak pro intenzivní pěstování okurek nakládaček by použití mulče v kombinaci s intenzivní závlahou mohlo mít kontraproduktivní účinky na výnos plodů.
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down