Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Profi Press

21.05.2013 | 08:45

Průzkum bakteriální tečkovitosti rajčete v ČR, diagnostika a ochrana

Bakteriální tečkovitost rajčete patří v ČR k nejrozšířenějším chorobám keříčkových rajčat. Nejvyšší škodlivost způsobuje choroba v oblastech jejich intenzivního pěstování na jižní Moravě, a to na Znojemsku, Břeclavsku a Hodonínsku. Příznaky tečkovitosti může vyvolat nejen bakterie Pseudomonas syringae pv. tomato, ale i bakterie P. s. pv. syringae, která je polyfágní. K rozlišení obou bakterií byly použity různé jednoduché diagnostické testy. Z celkového počtu 100 ověřovaných izolátů patřilo k P. s. pv. tomato 77 % izolátů, z nichž 53 % reagovalo křížově také s antisérem pro P. s. pv. syringae. U 19 % izolátů nebylo možné určit patovar, protože reagovaly obdobně s oběma antiséry. V ochraně proti oběma bakteriím se používají měďnaté přípravky. Literární prameny uvádějí, že měďnaté látky ve směsi s manebem či mankozebem jsou účinnější než přípravky samotné a že potlačují především bakteriální kmeny rezistentní k mědi. Summary Bacterial speck of tomato belongs to the most widespread disease of determinate tomato in CR. The highest harm causes disease in areas of their intensive cultivation on the South Moravia in Znojemsko, Břeclavsko and Hodonínsko. The speck symptoms causes not only Pseudomonas syringae pv. tomato, but also P. s. pv. syringae that is polyphagous bacterium. The various easy diagnostic tests were used for distinguishing of the both bacteria. Off the total 100 tested isolates, 77 % isolates belonged to P. s. pv. tomato, from which 53 % cross–reacted also with antibody for P. s. pv. syringae. The pathovar could not be determined at 19 % of isolates, because they reacted similarly with both of antibodies. Copper products are used in protection of tomato against both bacteria. Literary sources indicate the copper substances in a mixture with maneb or mancozeb are more efficient than products themselves and particularly inhibit bacterial strains resistant to copper.
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down