17.05.2013 | 04:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ověření účinnosti nízkých dávek mědi proti strupovitosti jabloní

Cílem pokusů realizovaných ve VŠÚO Holovousy s. r. o. bylo ověřit vliv nízkých dávek měďnatého fungicidu (Funguran-OH 50 WP) aplikovaných během vegetace v intervalu 3–7 dní na výskyt a rozsah strupovitosti jabloní způsobené houbou Venturia inaequalis. V průběhu experimentu byla potvrzena nedostatečná fungicidní účinnost aplikovaného ošetření. V roce 2011 došlo po pozdních jarních mrazících k totální destrukci násady plodů, a proto nemohlo být provedeno hodnocení na plodech. Pokus byl proto zopakován v roce 2012, kdy byla zaznamenána na takto ošetřovaných plodech fytotoxicita, která se projevila rzivostí. Ve srovnání s kontrolou došlo u ošetřovaných variant ke snížení výskytu strupovitosti, nicméně v roce 2011 účinnost ošetření dosáhla pouze 50,9 % (listy) a v roce 2012 pak 40,5 % (listy) a 49,6% (plody).

V průběhu let 2011 až 2012 probíhaly ve VŠÚO Holovousy pokusy s cílem zjistit, zda nízké dávky fungicidního přípravku Funguran-OH 50 WP aplikovaného během celé technologické vegetace budou mít vliv na vývoj a eradikaci patogena Venturia inaequalis, který způsobuje onemocnění strupovitost jabloní. Tato choroba je specifická svými symptomy, tedy šedo-hnědými skvrnami, jež se vyskytují na listech a plodech. Při vhodných podmínkách pro vývoj houby se skvrny zvětšují a v pokročilé fázi splývají v jeden celek. Na silně napadených plodech se v důsledku nerovnoměrného vývoje napadeného a nenapadeného pletiva objevují praskliny. Tyto otevřené rány jsou vstupními branami pro sekundární patogeny, které způsobují hnilobné procesy a kompletní znehodnocení ovoce. Ve VŠÚO Holovousy probíhaly pokusy s přípravkem Funguran-OH 50 WP na odrůdách jabloní ´Idared´ a ´Spartan´, které jsou citlivé až extrémně citlivé na strupovitost jabloní. Odrůda ´Idared´ pochází z Ameriky a vznikla křížením odrůd ´Wagnerovo´ a ´Jonathan´. Její plody se vyznačují bílou, málo aromatickou dužninou se zeleno-žlutou slupkou, kterou překrývá jasně červená barva. Plody jsou střední až větší velikosti. Odrůda ´Spartan´ je kanadský kříženec odrůd ´McIntosh´ a ´Newton´. Plody jsou charakteristické svou karmínově červenou slupkou s jemným ojíněním a bílou aromatickou dužninou a dosahují střední velikosti.

Materiál a metodika
Metodika polních testů
Pokusy proběhly v letech 2011 a 2012 v experimentální výsadbě VŠÚO Holovousy. V roce 2011 byly testy uskutečněny na odrůdě ´Spartan´ (stáří 23 let, čtyři stromy ve variantě, čtyři opakování). Stromy jsou v pokusných parcelkách ve sponech 4 x 2,5 m. K pokusným aplikacím byl využit přípravek Funguran-OH 50 WP, jehož držitelem rozhodnutí o registraci je německá firma Spiess-Urania Chemicals GmbH s právním zástupcem pro českou republikou Arysta Lifescience Czech s. r. o. Funguran-OH 50 WP má v ČR platnou registraci na použití v jádrovinách proti korovým chorobám. V roce 2011 byly obě pokusné varianty, kontrola i varianta s nízkými dávkami mědi, nejprve ve fázi myšího ouška (5. 4. 2011) ošetřeny celoplošně provozní aplikací přípravku Funguran-OH 50 WP v dávce 4 kg/ha. Ošetření bylo provedeno traktorovým rosičem Tifone Vanguard.
Text a foto Ing. Šárka Demelová, Ing. Jana Kloutvorová, Ing. Liboslav Knězáček, VŠÚO Holovousy s. r. o.

Článek byl odborně recenzovaný.

Poděkování:
Práce byla realizována v rámci projektu RO0611 Efektivní pěstování jádrovin se zaměřením na kvalitu plodů.

Seznam použité literatury je k dispozici u autorů nebo v redakci časopisu.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu zahradnictví 4/2013

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down