Archiv pro rubriku: Vinohradnictví

Filtr

Trendy v oblasti údržby rostlinného pokryvu v meziřadí vinic

Rostlinný pokryv v meziřadí vinic je limitujícím faktorem z hlediska spotřeby vody a živin. V praxi je tedy nutné s přihlédnutím k lokálním podmínkám a fenofázím révy regulovat vzájemnou konkurenci mezi rostlinným pokryvem a samotnými keři. Ke standardním operacím využívaným v současnosti patří mulčování. V praxi se však stále častěji...

Kategorie: Téma měsíce, Vinohradnictví

Nosatec Naupactus xanthographus – nové riziko nejen pro révu vinnou

Nosatec Naupactus xanthographus je škůdcem působícím hospodářsky významné škody na révě vinné a ovocných plodinách v Jižní Americe. V rámci Evropskou unií financovaného projektu DROPSA (Strategie rozvoje účinných, inovativních a praktických přístupů k ochraně významných evropských ovocných plodin proti škodlivým organismům) byl N. xanthographus identifikován jako škůdce, který představuje riziko...

Kategorie: Vinohradnictví

Kernling – novější německá ryzlinková odrůda

Není tajemstvím, že Německo staví svůj marketing především na bílých později zrajících odrůdách jako Sylvánské zelené, Rulandské bílé a šedé či především Ryzlink rýnský. Všechny tyto odrůdy se uplatňují i v křížení novějších PIWI odrůd s posílenou odolností zejména vůči houbovým chorobám (Hibernal, Bronner, Merzling, Primera, Prinzipal, Phoenix, Sirius, Orion,...

Kategorie: Vinohradnictví

Nové poznatky o rezistenci k padlí révy (Erysiphe necator)

Padlí révy je v posledních několika letech nejvýznamnější houbovou chorobou ve vinicích. Pro rozvoj padlí jsou příznivé současné delší periody teplého a suchého počasí. Rozvoj padlí je také velmi výrazně závislý na mikroklimatu révového keře, a tím pádem také na agrotechnice. Mikroklima velmi výrazně ovlivňují zelené práce. Termínově správné provedení...

Kategorie: Vinohradnictví

Preventivní biologická ochrana vinic

Společnost Bayer uspořádala v Hnanicích, Hustopečích a Dubňanech na jižní Moravě cyklus vinařských seminářů, které měly pěstitele révy vinné upozornit na novinky v oboru. Přednášky se věnovaly změnám v legislativě, novému fungicidu Serenade ASO, preciznímu vinohradnictví, ozelenění vinohradu, ale i portfoliu přípravků na ochranu révy vinné, které společnost Bayer s....

Kategorie: Vinohradnictví

Možnosti údržby příkmenných pásů vinic

Při údržbě příkmenného pásu vinic mohou být vedle tradičního ručního nářadí využívány mechanizační prostředky, které udržují půdní povrch pravidelnou kultivací v bezplevelném stavu nebo udržují rostlinný pokryv v přijatelných mezích pravidelným mulčováním. Obě skupiny mechanizačních prostředků mohou být využívány samostatně, nebo v kombinaci s dalšími druhy kultivačního nářadí.

Kategorie: Vinohradnictví

Současné možnosti při protimrazové ochraně vinic

Při pěstování révy vinné je v posledních letech velmi závažným problémem riziko poškození rašících keřů nízkými teplotami. Rozsah škod přitom může být z pěstitelského i ekonomického hlediska velmi významný. Mezi hlavní preventivní metody ochrany proti poklesům teplot v době vegetace patří výběr vhodného stanoviště, nebo výběr pozdě rašících odrůd. Tyto...

Kategorie: Vinohradnictví

Pět novinek pro ochranu vinohradu

Ve Vinařství u kapličky v Zaječí na jižní Moravě proběhl již pátý ročník vinařského semináře společnosti Belchim Crop Protection. Kromě smutné zprávy o náhlé smrti zakladatele a majitele společnosti Dirka Puttemana, se přítomní dozvěděli o pěti nových přípravcích k ochraně vinohradů a dvou nových účinných látkách pro letošní sezónu.

Kategorie: Ochrana rostlin, Vinohradnictví