Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Hodnocení celkových elektroaktivních antioxidačních látek ve třešních

Třešně (Prunus avium L.) jsou považovány za nutričně hodnotné ovoce s relativně nízkým obsahem kalorií a významným množstvím důležitých živin a bioaktivních potravinových složek (bioactive food components; BAFC) bohatých na celou řadu rozmanitých chemických látek, které mají pozitivní vliv na prevenci mnoha civilizačních chorob a předcházení oxidačního stresu. V této...

Kategorie: Ovocnářství

Vliv mulčování na výnos a kvalitu produkce ekologicky pěstovaného jahodníku

Cílem výzkumu prováděného v letech 2017–2018 bylo vyhodnotit vliv dvou typů mulčování na výnos a kvalitu jahod odrůd ´Flair´ a ´Rumba´. Pro mulčování byla použita bílá a černá netkaná textilie. Jahodníky byly pěstovány podle zásad ekologického pěstování (bez minerálních hnojiv a pesticidů) s použitím tří kombinací pomocných přípravků firem Akra...

Kategorie: Ovocnářství

Tesařík Xylotrechus chinensis – riziko nejen pro morušovníky

Tesařík Xylotrechus chinensis je původní asijský druh z čeledi tesaříkovití (Cerambycidae), který byl nedávno zjištěn ve Španělsku a Řecku jako původce chřadnutí morušovníků. V oblastech původního výskytu škůdce jsou za jeho hostitele považovány též jabloně, hrušně a réva vinná. Vzhledem k důležitosti těchto hostitelských rostlin na evropském kontinentu představuje X....

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství, Školkařství

Riziko spály jablek v prostředí s podpůrným účinkem etylenu

Povrchová spála je fyziologickým onemocněním jablek. Citlivost ke spále kolísá podle odrůdy a je ovlivněna předsklizňovými faktory, jako je skladovací atmosféra, ventilace a teplota. alfa-farnesan je přímo zapojený prostřednictvím volných radikálů. Obrana proti účinku volných radikálů vyžaduje jejich odstraňování. Oxidace alfa-farnesanu na konjugované trioly postupuje rychle a jejich vysoká hladina...

Kategorie: Ovocnářství

Vliv skladovacích technologií na kvalitu plodů peckovin

Cílem pokusu bylo zjistit vliv posklizňového ošetření a rozdílných metod skladování na kvalitu plodů slivoní a třešní. Do pokusu byly zařazeny odrůdy slivoní ´Elena´, ´President´ a ´Tophit´ a odrůdy třešní středně a pozdně zrající – ´Amid´, ´Justyna´, ´Korvik´, ´Tamara´, ´Kordia´ a ´Regina´. Plody slivoní pokusné varianty byly před skladováním ošetřeny...

Kategorie: Ovocnářství

Nový škůdce kustovnice v ČR

Cílem příspěvku je poskytnutí informací o výskytu nového škůdce kustovnice, vlnovníka Aceria kuko, v České republice. Jeho přítomnost byla u nás poprvé prokázána v roce 2016. Posouzeno je riziko rozšíření a škodlivosti škůdce pro kustovnici, případně pro další druhy hostitelských rostlin pěstovaných na území ČR.

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Teplota rostlinných částí v nočních hodinách

Výskyty pozdních jarních mrazíků v posledních letech výrazně zvýšily zájem pěstitelů o tuto problematiku a zejména pak o možnosti ochrany proti jejich následkům na rostlinách. S tím úzce souvisí i problematika správného stanovení jejich teploty. Rozvoj nových měřících metod v posledních desetiletích umožňuje poměrně přesně stanovit teploty jednotlivých částí povrchu...

Kategorie: Ovocnářství