Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Sick days – zdravotní volno

V posledních letech se stalo poskytování tzv. zdravotního nebo indispozičního volna (anglickým názvem sick days) poměrně běžným zaměstnaneckým benefitem ve státní, soukromé, neziskové i akademické sféře. Navzdory tomu, že se během několikaleté praxe ukázaly možné problémy a nevýhody tohoto nástroje (např. využívání sick days jako dovolené navíc), stále převažuje zájem...

Kategorie: Trh - politika

Minimální a zaručená mzda

Minimální výši mzdy stanovuje svým nařízením vláda. Od 1. 1. 2018 se tímto způsobem zvýšila minimální mzda o 1200 Kč na 12 200 Kč, což při pracovní době v rozsahu 40 hodin týdně odpovídá hodinové mzdě 73,20 Kč. Od roku 2007 do července 2013 přitom minimální mzda činila pouhých 8000...

Kategorie: Trh - politika

Okrasné rostliny a sousedské právo

Známe to všichni. Pravděpodobně každý, kdo v našem zahradnickém oboru pracuje, se setkal nebo dokonce pravidelně setkává s problematikou existence sousedské nevraživosti, která se často dotýká okrasných rostlin, případně činností spojených s péčí o ně. Situaci často umocňují či komplikují další skutečnosti, jako například nejasné hranice pozemků.

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Trh - politika

Daňové aspekty převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným

Vlastnictví podílu v obchodní společnosti se může někdy pro podnikatele stát přítěží. Proto se uchylují nejen k úplatným, ale i bezúplatným převodům obchodních podílů. Z těchto obchodních transakcí však mohou kromě logistických, společenských a občanskoprávních důsledků vyplývat i povinnosti z oblasti daňového práva. Na to se, ať už záměrně, či...

Kategorie: Trh - politika

PF 2018

Vážení čtenáři, dovolte, abychom vám popřáli především klidné svátky a do nového roku 2018 mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě....

Kategorie: Květinářství, LAKR, Na cestách, Nezařazené, Ochrana rostlin, Ovocnářství, realizace a údržba zeleně, Reportáž, Školkařství, společenská rubrika, Svazy a školy, Téma měsíce, Trh - politika, Veřejná zeleň, Vinohradnictví, Výročí, Výživa, Vzdělávání, Zelinářství

Správa společné nemovitosti a vliv změny vlastníka

Koupě nemovitosti pro zajištění prostoru k výkonu činnosti je pro mnoho podnikatelů nutností. Vzhledem k současné situaci na realitním trhu ale může být pořízení celé nemovitosti zvláště pro menší podnikatele cenově nedostupné. Proto se uchylují ke koupi spoluvlastnického podílu, což s sebou nese nejedno riziko. V následujícím článku nastíníme čtenářům...

Kategorie: Trh - politika

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele musí předcházet porušení některé z pracovních povinností zaměstnance. Mezi tyto povinnosti podle zákoníku práce patří především pracovat podle pokynů nadřízených a ve spolupracáci s ostatními zaměstnanci, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, dodržovat při tom příslušné právní předpisy, řádně hospodařit se svěřenými prostředky...

Kategorie: Trh - politika

Judikaturní rozšíření pravidel pro reklamaci zboží

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 33 Cdo 2694/2016, věnoval otázce předání zboží spotřebitelem k reklamaci. Z rozsudku vyplývá, že třebaže spotřebitel má předat zboží prodávajícímu k posouzení, mohou se domluvit i na jiném postupu předání zboží. Pokud by navíc předání zboží činilo...

Kategorie: Trh - politika

Registrace odrůd a ochrana práv k odrůdám

Registrace odrůd a ochrana práv k odrůdám nejsou nové pojmy a základní procesy s nimi spojené jsou zemědělské veřejnosti všeobecně známy. Nicméně stále se setkáváme, především u uživatelů odrůd zeleninových, okrasných a ovocných druhů, s nepochopením, či nesprávným výkladem zákonných práv a povinností souvisejících s registrací odrůd a ochranou práv...

Kategorie: Trh - politika