Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Zelinářství

17.02.2015 | 12:02

Produkcia listovej a strukovej zeleniny v SR

Plochy a produkcia zeleniny na ornej pôde aj v záhradách všeobecne klesajú. Celkové výmery šalátu hlávkového na ornej pôde so záhradami boli 330 ha v roku 2002 a znížili sa do roku 2013 na 304 ha, plochy strukovej fazule poklesli z 334 na 270 ha za rovnaké obdobie. Najväčšiu plochu zaberá hrach strukový, ale aj pri ňom nastalo zníženie plochy od roku 2002 z 2204 ha na 1705 ha do roku 2013. Výnimku tvoril špenát, ktorého rozloha narástla za 12 rokov na ornej pôde zo 105 na 139 ha a celkove na ornej pôde, vrátane záhrad zo 135 na 199 ha. Celková produkcia (orná pôda + záhrady) sa zvýšila od roku 2002 do roku 2013 pri šaláte hlávkovom z 1822 ton na 2193 ton, pri špenáte z 1280 na 1851 ton a pri fazuli sa zaznamenal v roku 2013 trojnásobný nárast oproti roku 2002. Hrachu sa urodilo v roku 2013 o 34 % menej ako v roku 2002. V roku 2011 bola spotreba listovej a strukovej zeleniny spolu 4 kg. Toto množstvo predstavuje približne 4% podiel zo skutočnej spotreby zeleniny na osobu ročne. Summary Area and production of vegetables on arable land and in gardens generally decreases. Lettuce acreage of arable land with gardens were 330 ha in 2002 and fell in 2013 to 304 ha, area leguminous beans fell from 334 to 270 ha over the same period. The largest area covers peas but there was also a reduction in the area since 2002, from 2,204 ha to 1,705 ha in 2013. Exceptions were spinach, the area increased during 12 years on arable land from 105 to 139 ha and the total area including arable land and gardens increased from 135 to 199 ha. Total production (arable land + garden) increased from 2002 to 2013 in the lettuce from 1,822 tons to 2,193 tons in spinach from 1,280 to 1,851 tons, and in beans were recorded in 2013 a threefold increase compared to 2002. Yield of peas was in 2013 about 34 % less than in 2002. In 2011 was consumption of leafy and leguminous vegetables about. 4 kg. This represents about 4% of the actual consumption of vegetables in kg per person per year.
Kategorie: 
08.01.2015 | 12:22

Rizikové meteorologické faktory pro tvorbu výnosu lilku v polních podmínkách ve střední části Polabí

Tato studie hodnotí výnosové parametry plodových zelenin v závislosti na povětrnostních podmínkách na základě získaných experimentální dat přímo z produkčních farmářských polí. Pokusnou rostlinou byl lilek vejcoplodý (Solanum melongena L.). Technické zajištění polního pokusu proběhlo ve spolupráci se zelinářskou farmou Hanka Mochov s. r. o. Pokus byl uskutečněn v letech 2012 a 2013. Tyto roky měly výrazně rozdílný průběh počasí ve vegetačním období. Rok 2012 se vyznačoval suchým a teplým počasím a rok 2013 byl vlhký s velkými teplotními výkyvy. Při porovnání těchto let byl rozhodujícím rizikovým faktorem pro tvorbu výnosu lilku teplotní stres způsobený velkým rozdílem mezi nočními a denními teplotami vzduchu ve fázi kvetení v roce 2012 a nízké noční teploty a silné přívalové deště v průběhu června v roce 2013. Meteorological risk factors for yield formation of eggplants in field conditions in the middle part of Elbe River lowland The study deals of risk factors for yield formation of eggplants in field conditions at farm level. This study was conducted on the experimental collected hourly meteorological datasets and monitoring developmental stage and health status of experimental plants on a farmer’s field scale with market eggplant (Solanum melongena L.). The field experiment was carried out in 2012 and 2013. The year 2012 was characterized by dry and hot weather, and 2013 was wet with large temperature fluctuations. When comparing the years 2012 and 2013, the decisive risk factor for yield formation of eggplant was a thermal stress caused by the large differences between night and day air temperature in the flowering stage in 2012, and the low night temperatures and heavy torrential rains during June in 2013.
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down