Vhodnost odrůd hlávkového zelí pro chladírenské skladování

V předložené práci jsou hodnoceny tři odrůdy hlávkového zelí v období sklizně a ve dvou časových termínech chladírenského skladování. Vyzrálé hlávky dosáhly hustoty v rozmezí 0,85 až 0,97 kg/l. Po 107 dnech skladování se projevil průkazný rozdíl ve zdravotním stavu mezi všemi testovanými odrůdami.

Nejhorší zdravotní stav vykázala odrůda ´Oklahoma´, lepší zdravotní stav měla odrůda ´Rivera´. Nejlepší zdravotní stav vykázala odrůda ´Zerlina´. Hlávky na povrchu velkoobjemové bedny měly průkazně lepší zdravotní stav, ale vyšší hmotnostní ztráty ve srovnání s hlávkami v zakryté vrstvě.

Největší hmotnostní ztráty měla odrůda ´Oklahoma´, dále ´Zerlina´ a nejnižší ztráty měla odrůda ´Rivera´. Při hodnocení technologického odpadu po vyskladnění měla nejméně odpadu odrůda ´Rivera´ (37 %), ´Oklahoma´ měla 44 % odpadu a ´Zerlina´ 50 % odpadu.*

Text a foto

Ing. Radovan Tůma,

Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů,

ZF MENDELU

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 2/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *