Svět genových úprav: pokroky, legislativní změny a sledovatelnost

Dne 9. listopadu 2023 byl uspořádán kombinovaný seminář s názvem „Svět genových úprav: pokroky, legislativní změny a sledovatelnost“. Seminář byl pořádán Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., Praha a Českou technologickou platformou rostlinných biotechnologií.

Nejvíce zájmu vyvolala prezentace o novinkách v legislativě pokročilých technik šlechtění, která se nyní diskutuje na úrovni EU a předpokládá se přijetí nové legislativy v r. 2024. Česká republika podporuje pozitivní přístup k přijetí produktů nových technik. Diskutují se technické detaily, definice i dopady. MŽP podalo informaci o nových lékařských přípravcích na bázi rekombinantní DNA a postup při hodnocení jejich bezpečnosti z hlediska environmentu. Na semináři byly prezentovány klinické studie s léčivými přípravky obsahující GMO. Dále se účastníci seznámili s činností Evropské a Národní referenční laboratoře. Jednou z podmínek uvolnění produktů podle současné EU legislativy GMO je sledovatelnost a dohledatelnost.

Představitel NRL GMO představilo směřování výzkumu v této oblasti. Evropská laboratoř kromě GMO studuje i možnosti detekce produktů genové editace. EU RL konstatuje, že v případě produktů nových technik bude sledovatelnost obtížná a případné značení málo vymahatelné. Pozornost byla rovněž věnována extrakci DNA a screeningovým metodám. Součástí semináře byly i informace o vesmírných biotechnologiích. Výzkum zaměřený na rostliny využitelné na palubách vesmírných lodí mohou být velmi zajímavé.

Semináře se zúčastnilo 16 osob prezenčně a 49 osob online formou; několika skupinám, které se nemohly účastnit, pak byly zaslány na vyžádání kompletní prezentace včetně zvuku. Seminář navštívili zástupci privátního sektoru (šlechtěné, potravináři, pěstitelé) i institucí, např. Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR či vysokých škol – ČZU a VŠCHT.*

Zdroj: VÚRV

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down