Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

produkce

28.05.2015 | 11:12

Ochrana proti obaleči jablečnému v ekologické produkci ovoce

Na jedné lokalitě z jižní Moravy byl zjištěn značný podíl necitlivých jedinců k viru granulózy obaleče jablečného (CpGV), který se pohyboval v letech 2008 až 2013 v rozmezí od 5 do 30 %. Navržená antirezistentní strategie pro režim ekologické produkce ovoce je založena na střídání přípravků na bázi CpGV obsahujících dva odlišné izoláty CpGV-M a CpGV-V15, pro které není dosud známý výskyt cross-rezistence. Dále je založena na střídání těchto přípravků s přípravky na bázi Bacillus thuringiensis a účinné látky spinosad, a to za maximálního možného využívání metody dezorientace. Uvedená strategie může být modifikována pro režim integrované ochrany/integrované produkce, kdy se pro střídání s přípravky na bázi CpGV a dalších nechemických prostředků ochrany, využijí ještě přípravky chemické, selektivní k přirozeným nepřátelům. Summary High portion of insensitive individuals of codling moth to CpGV ranging from 2008 to 2013 from 5 to 30 % was found in an orchard in South Moravia. Proposed antiresistant strategy for organic production of fruit is based on using of preparations based on two different isolates CpGV-M and CpGV-V15 without known cross resistance. Further, the strategy is based on using of preparations based on Bacillus thuringiensis and spinosad and maximal using of mating disruption method. Given strategy may be modified for regimes of integrated pest control/integrated pest management, when selective chemical pesticides are used beside the CpGV preparations and non-chemical means of pest control.
17.02.2015 | 12:02

Produkcia listovej a strukovej zeleniny v SR

Plochy a produkcia zeleniny na ornej pôde aj v záhradách všeobecne klesajú. Celkové výmery šalátu hlávkového na ornej pôde so záhradami boli 330 ha v roku 2002 a znížili sa do roku 2013 na 304 ha, plochy strukovej fazule poklesli z 334 na 270 ha za rovnaké obdobie. Najväčšiu plochu zaberá hrach strukový, ale aj pri ňom nastalo zníženie plochy od roku 2002 z 2204 ha na 1705 ha do roku 2013. Výnimku tvoril špenát, ktorého rozloha narástla za 12 rokov na ornej pôde zo 105 na 139 ha a celkove na ornej pôde, vrátane záhrad zo 135 na 199 ha. Celková produkcia (orná pôda + záhrady) sa zvýšila od roku 2002 do roku 2013 pri šaláte hlávkovom z 1822 ton na 2193 ton, pri špenáte z 1280 na 1851 ton a pri fazuli sa zaznamenal v roku 2013 trojnásobný nárast oproti roku 2002. Hrachu sa urodilo v roku 2013 o 34 % menej ako v roku 2002. V roku 2011 bola spotreba listovej a strukovej zeleniny spolu 4 kg. Toto množstvo predstavuje približne 4% podiel zo skutočnej spotreby zeleniny na osobu ročne. Summary Area and production of vegetables on arable land and in gardens generally decreases. Lettuce acreage of arable land with gardens were 330 ha in 2002 and fell in 2013 to 304 ha, area leguminous beans fell from 334 to 270 ha over the same period. The largest area covers peas but there was also a reduction in the area since 2002, from 2,204 ha to 1,705 ha in 2013. Exceptions were spinach, the area increased during 12 years on arable land from 105 to 139 ha and the total area including arable land and gardens increased from 135 to 199 ha. Total production (arable land + garden) increased from 2002 to 2013 in the lettuce from 1,822 tons to 2,193 tons in spinach from 1,280 to 1,851 tons, and in beans were recorded in 2013 a threefold increase compared to 2002. Yield of peas was in 2013 about 34 % less than in 2002. In 2011 was consumption of leafy and leguminous vegetables about. 4 kg. This represents about 4% of the actual consumption of vegetables in kg per person per year.
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down