Filtr

Květinářské a floristické dny seznámily s novou legislativou

Svaz květinářů a floristů České republiky letos pozval své členy v rámci Květinářských a floristických dnů do moravského Valtického podzemí. Po zajímavých přednáškách v dopoledním bloku navázali členové svazu odpoledním jednáním valné hromady. Druhý den následovala odborná exkurze v zámeckém skleníku v Lednici, kde účastníky provedl zahradník lednického parku Ing....

Kategorie: Květinářství

Historické odrůdy a současné šlechtění rodu Hylotelephium

Rozchodníky rodu Hylotelephium bývají v zahradnické praxi doposud často vedeny jako Sedum. V tomto širokém tradičním pojetí byl rod Sedum vymezován dosti nejasně, rozmanité vývojové skupiny tu byly spojovány na podkladě ve vývoji ustrnulých a v důsledku tedy podobných znaků. V protikladu k typickým rozchodníkům je rod Hylotelephium představován hemikryptofytními...

Kategorie: Květinářství

Nové poznatky o rezistenci k padlí révy (Erysiphe necator)

Padlí révy je v posledních několika letech nejvýznamnější houbovou chorobou ve vinicích. Pro rozvoj padlí jsou příznivé současné delší periody teplého a suchého počasí. Rozvoj padlí je také velmi výrazně závislý na mikroklimatu révového keře, a tím pádem také na agrotechnice. Mikroklima velmi výrazně ovlivňují zelené práce. Termínově správné provedení...

Kategorie: Vinohradnictví

Preventivní biologická ochrana vinic

Společnost Bayer uspořádala v Hnanicích, Hustopečích a Dubňanech na jižní Moravě cyklus vinařských seminářů, které měly pěstitele révy vinné upozornit na novinky v oboru. Přednášky se věnovaly změnám v legislativě, novému fungicidu Serenade ASO, preciznímu vinohradnictví, ozelenění vinohradu, ale i portfoliu přípravků na ochranu révy vinné, které společnost Bayer s....

Kategorie: Vinohradnictví

Možnosti údržby příkmenných pásů vinic

Při údržbě příkmenného pásu vinic mohou být vedle tradičního ručního nářadí využívány mechanizační prostředky, které udržují půdní povrch pravidelnou kultivací v bezplevelném stavu nebo udržují rostlinný pokryv v přijatelných mezích pravidelným mulčováním. Obě skupiny mechanizačních prostředků mohou být využívány samostatně, nebo v kombinaci s dalšími druhy kultivačního nářadí.

Kategorie: Vinohradnictví

Astrantia – Trvalka sezóny 2018

Astrantia, česky jarmanka, je velmi elegantní trvalka s květenstvím ve tvaru hvězdy, jež dalo rostlině její latinský název. Ačkoli se jarmanka větší (Astrantia major) vyskytuje na našem území poměrně běžně, v české zahradní kultuře se řadí spíše mezi méně známé pereny. Nejen z důvodu propagace, ale také pro její něžnou...

Kategorie: Květinářství

Zájem o české zelinářství stoupá

Plocha zeleniny v tuzemsku se mírně zvýšila na současných 10 905 ha. Ještě v roce 2010 to bylo 8500 ha. Pro pokrytí potřeb trhu by bylo potřeba dalších zhruba 6800 ha jednotlivých druhů zeleniny. U rajčat se podařilo navýšit pěstební plochy zhruba o deset hektarů, což je velký úspěch. Tyto...

Kategorie: Zelinářství

Minimální a zaručená mzda

Minimální výši mzdy stanovuje svým nařízením vláda. Od 1. 1. 2018 se tímto způsobem zvýšila minimální mzda o 1200 Kč na 12 200 Kč, což při pracovní době v rozsahu 40 hodin týdně odpovídá hodinové mzdě 73,20 Kč. Od roku 2007 do července 2013 přitom minimální mzda činila pouhých 8000...

Kategorie: Trh - politika