Místa plná zeleně dobře slouží lidem

V rámci soutěžní přehlídky Park roku 2023 s podtitulem Cena za dílo krajinářské architektury ve veřejném prostoru, jejíž organizace se zhostila profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně, z. s., a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s., se přihlásilo rekordních třicet děl krajinářské architektury. Mezi nimi byly i parky, které sice nezískaly cenu od porotců soutěže, ale zaslouží si pozornost pro svou jedinečnost i benefity pro místní obyvatele i turisty.

Vyhlášení výsledků soutěže a předávání ocenění vítězným projektům proběhlo 19. října 2023 v Humpolci, kde byla v předchozím ročníku soutěže před dvěma lety vyhlášena Stromovka parkem roku 2021. Soutěžní přehlídka Park roku se konala pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka a místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

Riegrovy sady

Autory projektu revitalizace Riegrových sadů v Praze jsou doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D., s Ing. Jaroslavem Faiferlíkem. Investorem byla Městská část Praha 2 a zhotovitelem díla společnost Aubock, s. r. o., (realizátor úpravy severní části parku), Aquasys, s. r. o. (realizátor předchozí etapy úpravy parku). O dílo pečuje společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s., a Gartensta Plus, s. r. o. Revitalizace parku probíhala v letech 2010 až 2023.

Realizace doc. Jebavého, autorizovaného krajinářského architekta, představuje komplexní revitalizaci ikonické jižní a západní části parku Riegrovy sady v Praze-Vinohradech s hlavním výhledem na Pražský hrad. Nově revitalizovaná je i severní část, navazující na Rajskou zahradu. Oba parky jsou tak po proběhlé revitalizaci nově propojeny. Jedná se o rekonstrukci významného historického památkově chráněného parku – nemovité kulturní památky. Na revitalizaci se pod vedením autora podílel široký okruh kvalifikovaných spolupracovníků, ať už restaurátoři kamene a původních sochařských prvků, restaurátor kovů, nebo autorizovaný inženýr vodohospodářského řešení (zasakování srážkové vody). Komplexně zrevitalizovaná byla jižní, západní i severní část parku, a to jak z hlediska architektonického, tak z hlediska krajinářského. Nově jsou stabilizované a rekonstruované okruhy cestního systému v okrové barvě povrchu, včetně Smart řešení zasakování veškeré srážkové vody v rámci revitalizovaných částí parku. Krajinářsky je rozvinuté téma hlavního ikonického výhledu, otevírajícího se směrem na Petřín a Pražský hrad, do kompozice jsou zapojeny i ostatní výhledy na město. Vytvořeny byly nové skalní výchozy a nový pískovcový amfiteátr. Zrekonstruované jsou romantické sochařské partie parku, zprovozněné původní torzo litinové pumpy, vydlážděné nové kamenné dlažby parku. Součástí revitalizace parku byla dosadba hlavního výhledu, rozvíjející původní kompozici parku od významného zahradního architekta první republiky Leopolda Baťka. Veškeré nové výsadby navazují na původní koncepci a posunují ji do současnosti podle stávajících potřeb města i parku. Nově jsou vysazené veškeré mladší výsadby kompozičně umístěných stromů, nově jsou podsazené veškeré jižní partie svahů parku směrem k Vinohradům i rámec parku. Zrekonstruovaná byla také historická brána Vozová. Park je po proběhlé revitalizaci hojně využívaný k relaxaci na trávnících parku obyvateli Prahy a Vinohrad i četnými turisty.*

Celý článek najdete v měsíčníku Zemědělec v regionu.

Foto Jan Kolský

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down