Archiv pro rubriku: realizace a údržba zeleně

Filtr

Naše krásné a poctivé zahradnické návraty k minulosti

Skončil seriál Průhonický park očima tvůrce a nás, zahradníky, po 80 letech ovanuly podobné myšlenky, pocity či potřeba díkůvzdání, jaké měli naši otcové a dědové. Přesně před osmdesáti lety, 27. června 1937 z vlastní iniciativy, bez vyšší vůle či moci a ze svých vlastních finančních prostředků odhalila Jednota služebních zahradníků...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Průhonický park v proměnách času

V tomto čísle časopisu Zahradnictví najdou čtenáři poslední díl postupně publikované přednášky hraběte Silva Taroucyho, kterou přednesl na valné hromadě Dendrologické společnosti v Praze v únoru roku 1926. Popisuje v ní, jak Průhonický park tvořil, co ho k založení parku vedlo a co bylo jeho záměrem. Průhonický park je dodnes...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Průhonický park očima tvůrce – VII. díl

Před dvaadevadesáti lety vystoupil na valné hromadě Dendrologické společnosti v Praze její tehdejší předseda Arnošt Silva-Tarouca s přednáškou Průhonický park. Zaznělo v ní mnoho zajímavých tvůrčích názorů a myšlenek, které jsou svou podstatou nesmrtelné a v dnešní době by si je všichni, kteří mají co do činění se zahradní architekturou,...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Dynamika vybraných faktorů mikroklimatu v městském prostředí

Zeleň v městském prostředí zlepšuje klimatické parametry, a tím přispívá ke zlepšení životního prostředí pro obyvatele měst. Ovšem podmínky pro její růst jsou často nepříznivé a samotný růst je ovlivněn působením faktorů mikroklimatu, na které byla zaměřena studie. Pokus byl proveden v centrální části města Brna, kde byla měřena teplota...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Historie botanických zahrad ČR – I. díl

Botanické zahrady jsou živé sbírky rostlin přístupné veřejnosti. Od nepaměti sloužily jako místo introdukce, šlechtění a výzkumu. Právě odborné zpracování sbírek a služba odborné i laické veřejnosti je odlišovalo a odlišuje od ostatních zahrad a sbírek. Smysl a náplň činnosti zahrad i jejich vnímání veřejností se vyvíjí a mění. Botanické...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Průhonický park očima tvůrce – VI. díl

Před dvaadevadesáti lety vystoupil na valné hromadě Dendrologické společnosti v Praze její tehdejší předseda Arnošt Silva-Tarouca s přednáškou Průhonický park. Zaznělo v ní mnoho zajímavých tvůrčích názorů a myšlenek, které jsou svou podstatou nesmrtelné a v dnešní době by si je všichni, kteří mají co do činění se zahradní architekturou,...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Dvě významná výročí a nový jednatel

Společnost Andreas Stihl má za sebou velmi úspěšný rok 2017, v němž oslavila devadesát let výročí své existence. Pro své zákazníky a partnery na českém trhu si připravila několik novinek, které prezentovala v rámci tiskové konference, kde se rovněž představil nový jednatel českého zastoupení společnosti Jiří Rumplík, který do funkce...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Obnova podrostového patra s využitím vhodných dřevin a trvalek – I. díl

Téměř všechny odborné publikace zabývající se zahradní tvorbou podrobně popisují všechny fáze budování zahrady, konče výsadbou rostlinného materiálu a jeho údržbou pouze v prvních letech po založení. Další vývoj je opomíjen. Ale zahrada jako každý živý organismus se vyvíjí v souladu s přírodními zákony do cílových rozměrů a proporcí.

Kategorie: realizace a údržba zeleně