Archiv pro rubriku: realizace a údržba zeleně

Filtr

Fenomén květnaté trávníky

V moderním duchu chceme mít ve městech stále více přírody, a proto se k novodobému trendu květnatých trávníků přiklání stále více měst (městských částí) a obcí v koncepci řešení svých veřejných prostranství. Narůstání ploch s květnatými trávníky v intravilánech je dáno několika podněty: touha obyvatel aglomerací po životě ve zdravějším...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Ošetřování trávníků s minimálním použitím pesticidů a minerálních hnojiv

Na celém světě sílí trend, kdy lidé požadují omezení nebo úplný zákaz používání agrochemikálií nejen pro produkci potravin, ale i ve veřejném prostoru. Tento požadavek se nevyhnul ani trávníkům. Řada trávníkářů si dnes klade otázku, zda je možno udržet kvalitní trávníky bez použití pesticidů a minerálních hnojiv, resp. jaký bude...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Travní směsi a kostřava rákosovitá

V jarním období, kdy začíná intenzivní vegetace, shledáváme na trávnících zároveň škody, které vznikly během zimy. Porosty bývají proschlé a poškozené chorobami, např. sněžnou světlorůžovou nebo sněžnou paluškovou plísňovitostí trav. Odumřelé listy je třeba vyhrabat a trávník přihnojit. Pokud vzniknou v porostu větší prázdná místa, je třeba jej přisít vhodnou...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Ohlédnutí za polními dny Evropské trávníkářské společnosti

Evropská trávníkářská společnost (ETS) vznikla v roce 2007 v italské Pise (www.turfgrasssociety.eu). Navázala na dlouhodobou tradici setkávání evropských trávníkářských specialistů v rámci seminářů Rasenkolloquium. Cílem ETS je šířit nové poznatky v oblasti trávníkářství, umožnit diskusi mezi univerzitami, nezávislými konzultanty, firmami a praktickými trávníkáři. Postupně se do ETS začlenili také kolegové...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Travní druhy pro trávníkové směsi

Jarní období je spojeno se zakládáním a obnovou trávníků. Stejnou pozornost jako přípravě plochy před výsevem je třeba věnovat výběru trávníkové směsi. Při výběru směsí je třeba znát nejenom vlastnosti stanoviště, resp. aktuální stav, ale soustředit se také na způsob využití a možnosti péče, kterou jsme v budoucnu schopni trávníku...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Průhonický park očima tvůrce – IV. díl

Před dvaadevadesáti lety vystoupil na valné hromadě Dendrologické společnosti v Praze její tehdejší předseda Arnošt Silva-Tarouca s přednáškou Průhonický park. Zaznělo v ní mnoho zajímavých tvůrčích názorů a myšlenek, které jsou svou podstatou nesmrtelné a v dnešní době by si je všichni, kteří mají co do činění se zahradní architekturou,...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Závlaha – důležitá součást povýsadbové péče o okrasné stromy

Jednou z klíčových podmínek úspěšné výsadby stromů je jejich dostatečná závlaha po výsadbě. Závlahu, jako nezbytnou součást povýsadbové péče zmiňuje i ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy a problematiku závlahy dále rozvíjí navazující arboristický standard SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Okrasné rostliny a sousedské právo

Známe to všichni. Pravděpodobně každý, kdo v našem zahradnickém oboru pracuje, se setkal nebo dokonce pravidelně setkává s problematikou existence sousedské nevraživosti, která se často dotýká okrasných rostlin, případně činností spojených s péčí o ně. Situaci často umocňují či komplikují další skutečnosti, jako například nejasné hranice pozemků.

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Trh - politika