Zavíječ zimostrázový – doporučení k ochrannému ošetření

V současné době jsou detekovány na keřích zimostrázů (buxusů / krušpánků) housenky 2. generace zavíječe zimostrázového. Pěstitelé těchto okrasných keřů by měli proto zpozornět a pečlivě je prohlédnout. V případě potvrzení výskytu housenek, je doporučeno zaměřit se na ochranné ošetření. Invazní zavíječ zimostrázový je již rozšířen na velké části našeho území.

Počasí v posledních dnech je bohaté na dešťové srážky, což je příznivé na obrůstání a ozeleněné keřů. Mylně se tedy může jevit, že keře prospívají. Housenky se nicméně mohou ve velkém množství ukrývat ve stále zeleném keři. Při kontrole je důležité důkladně prohlédnout keře uvnitř a zaměřit se na poškození právě tam. Na poškozených keřích lze pozorovat zasychající listy s požerky a pavučinou. Pavučina je způsobená housenkami, které vytváří mezi listy a výhony řídká předivová vlákna.
Pro správné načasovaní ochranného opatření je důležité znát a pochopit životní cyklus zavíječe zimostrázového, který v našich podmínkách má zpravidla dvě generace do roka, při teplém podzimu se mohou částečně vylíhnout i housenky třetí generace. Přezimují drobné housenky mladších instarů, které se nacházejí spředené mezi listy zimostrázu. Jarní žír housenek obvykle začíná od poloviny března při oteplení. V závislosti na teplotě po dalších 10 dnech jsou pozorovatelné housenky vyšších instaru, které jsou již zelené s podélnými černými a světlými pruhy. Zakuklení bývá od poloviny května. Motýli 1. generace se líhnou od konce května do poloviny června. Následuje 2. generace zavíječe zimostrázového. Samička klade na spodní stranu listů vajíčka. Po týdnu až 14 dnech se ze stadia vajíčka líhnou drobné žluté housenky, které se nacházejí spředené mezi listy zimostrázu. Poté housenky dorůstají a po čase se kuklí. Motýli 2. generace se objevují od konce srpna. V teplých letech může potomstvo 2. generace dokončit vývoj, a ještě na podzim dát vznik částečně 3. generaci.


U malých keříků lze provést ruční odstranění housenek, což může být náročné, protože housenky jsou ukryty uvnitř keře. U vzrostlých keřů je vhodné provést aplikaci vybraným přípravkem, co nejdříve po zjištění výskytu aktivních housenek 4.–6. instaru. V tomto vývojovém stadiu je chemická ochrana nejefektivnější. Zavíječe zimostrázového je doporučeno regulovat pomocí přípravků registrovaných proti housenkám nebo žravým škůdcům okrasných rostlin. Vysokou účinnost vykazují i biologické přípravky na bázi Bacillus thuringiensis. Při aplikaci doporučujeme rozevřít keř zimostrázu, aby se aplikovaný chemický přípravek dostal i na housenky ve středu keře. Aplikace insekticidů musí být provedena v souladu se zásadami správné praxe v ochraně rostlin a při dodržení podmínek povoleného použití uvedených na etiketě přípravku.
Pokud jste zavíječe zimostrázového na svém buxusu již úspěšně zlikvidovali, nezapomínejte i nadále na pravidelnou kontrolu. Pravděpodobnost výskytu ve vaší lokalitě je vysoká a zavíječ může zaútočit na vaše keře v následující sezóně.
Aktuální informace o situaci zavíječe zimostrázového najdete v aplikaci Aktuální výskyty v okrese nebo Mapy výskytu.

Zdroj: ÚKZÚZ*

Rostlinolékařský portál

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down