Zámecký park v Bruntále ctí historii

Svaz zakládání a údržby zeleně, z. s., (SZÚZ) a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s., (SZKT) letos poprvé společně uspořádaly soutěžní přehlídku Park roku 2023 s podtitulem Cena za dílo krajinářské architektury ve veřejném prostoru. Vyhlášení výsledků soutěže a předávání ocenění vítězným projektům proběhlo 19. října v Humpolci, kde byla v posledním ročníku soutěže před dvěma lety vyhlášena Stromovka parkem roku 2021. Soutěžní přehlídky Park roku 2023 se letos zúčastnil i zámecký park v Bruntále.

Získal cenu za dlouhodobou citlivou obnovu zámeckého parku s respektem k historickému odkazu. Autory projektu jsou Ing. Radek Pavlačka, Ing. Lubomír Čech, arch. Viktor Čehovský ze společnosti Zahrada Olomouc s. r. o., investorem byl Moravskoslezský kraj. Zhotoviteli byli Gardenline s. r. o., Strommy Company s. r. o. O dílo pečuje Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje.

Citlivá obnova

Zámecký park v Bruntále vyniká citlivostí obnovy. Žádný ze zásahů v parku nepůsobí nepatřičně a vše je precizně řízeno s citem pro historické hodnoty a na základě historických podkladů. Barokní zahrada je vhodně doplňována o venkovní výstavy soudobých uměleckých artefaktů a anglický park v návaznosti na využití bývalého pivovaru vytváří velmi příjemné prostory pro obyvatele a návštěvníky Bruntálu.

Dochovaný zámecký park je dílo z přelomu 19. a 20. století se stopami dřívějších barokních úprav za vlastnictví Řádu německých rytířů. Barokní zahrada byla v této době anglikanizována a jen některé části po bocích vstupního průčelí si zachovaly geometrickou matrici. Po konfiskaci státem a devastaci po druhé světové válce byla zahrada obnovena v 70. letech 20. století. Tehdejší úprava byla poplatná době, což znamenalo zásahy do kompozice zahrady bez respektování a znalosti její historie. Nicméně úpravy byly střídmé a vkusné, takže k podstatné újmě nedošlo. Cílem aktuální obnovy zámecké zahrady z let 2020 a 2021 bylo vrátit  detaily do podoby z 19. století. Autoři projektu obnovy se opírali o stavebně historický průzkum, ale také ve velké míře respektovali již nevratné pozdější úpravy, kterým dali kultivovanější podobu. Největším zásahem bylo přepracování jihozápadního parteru, kam se vrátil soubor devíti soch s antickou ikonografií, které byly při posledním zásahu přemístěny nelogicky do anglické zahrady. Brodérie je kombinací trvalek a letniček vložených od jednoduchého tisového ornamentu. Součástí obnovy byla také oprava a konzervace městských hradeb, které jsou součástí zahrady. Hradební bašta byla zpřístupněna a v současnosti je v ní malá galerie o historii bruntálské zahrady. V jihovýchodním pravidelném parteru byla nově upravena horní terasa a doplněna secesní plastikou putti.

V anglické zahradě se především obnovilo okrasné jezírko s vodními rostlinami a vodopádem, které bylo v 70. letech dvacátého století vybudováno na místě původní rybí sádky. Nové jezírko je železobetonová replika s biobazénovou technologií. Jezírko vytváří v zahradě samostatnou minikompozici, která využívá svažitý terén a malou rovinu před obnovenou baštou. Při obnově vznikla i nová cestní síť a zahradníci provedli celkovou revitalizaci porostů s dílčími úpravami kompozice. Komfort návštěvníků zvýšila i kavárna a společenský prostor, který vznikl adaptací saly terreny s terasou z bývalého pivovaru.

(lup, szúz)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down