07.11.2023 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zákaz hnojení platí i pro ekoplatbu

Na dokončení hnojení kejdou, digestátem, kompostem, hnojem apod. již nezbývá mnoho času. Nejen ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) podle nitrátové směrnice nastává období „zimního“ zákazu hnojení. Vedle toho samozřejmě platí zákaz hnojení za nepříznivých podmínek, tedy, pokud je půda zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem, a to bez ohledu na datum.

Požadavek na zákaz hnojení v nevhodném období byl totiž již dříve převzat do tzv. „minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin“ pro žadatele o dotace na agroenvironmentálně-klimatická opatření a tak se vztahuje na veškerou výměru orné půdy a trvalých travních porostů žadatele, bez ohledu na výskyt zranitelných oblastí.

Ale pozor – od roku 2023 jsou tyto požadavky rovněž součástí podmínek základní celofaremní ekoplatby (§ 23, odst. 1, písm. c, dle nařízení vlády č. 83/2023 Sb.). Přehled „minimálních požadavků…“ je pak uveden v § 16 nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

V záležitosti hnojení se požadavky odkazují na různé části nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Podrobnosti k období zákazu hnojení, včetně možných výjimek, jsou v tomto nařízení uvedeny v § 5 (rozdělení hnojiv), § 6 a tabulce č. 1 přílohy č. 2. Návody a doporučení jsou detailně popsány v kapitole 4.2.2. „Období zákazu hnojení“ v metodice pro praxi. V dalších kapitolách metodiky jsou uvedeny podrobnosti i k ostatním „minimálním požadavkům pro použití hnojiv“.

Tabulka

Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a trvalých travních porostech

tabulka

Vysvětlivky:

* první číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky

** platí na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů a s porostem ozimých plodin

*** platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému pěstování ozimých plodin nebo meziplodin je zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července

Zdroj: VÚRV

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down