Aplikace výzkumu do praxe je zásadní pro rozvoj moderního zemědělství 21. století

 Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) hodnotí činnost a efektivitu výzkumných institucí, které patří do resortu Ministerstva zemědělství. Postupně navštěvuje ústavy, seznamuje se s jejich agendou i hospodařením. Navštívil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., a Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i, v Praze. Za sebou má už návštěvu Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a do konce roku plánuje pracovní jednání ve všech zbývajících. 

Ministr zemědělství Marek Výborný navštívil dva resortní výzkumné ústavy a na místě se seznámil s jejich aktuální činností.

„Vědu a výzkum, a to zejména i v zemědělství, považuji za důležité. Na odborných pracovištích resortu zemědělství vzniká mnoho důležitých projektů. Aplikace výzkumu do praxe je zásadní pro rozvoj moderního zemědělství 21. století, jako příklad lze uvést robotizaci a smart zemědělství a samozřejmě také výzkum zabývající se ochranou životního prostředí a produkcí bezpečných potravin,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Výzkumný ústav rostlinné výroby se nyní zabývá například vývojem pěstebních technologií, které podporují biodiverzitu, inovací metod na ochranu rostlin před škůdci, šlechtěním nových odrůd nebo novými metodami k zajištění kvalitních a bezpečných komodit i potravin. Výzkumný ústav zemědělské techniky právě řeší zemědělské roboty, ověřování a zavádění nových technologií do chovů hospodářských zvířat nebo využití zbytkových a odpadových surovin v zemědělství.

Podpora výzkumu nese výsledky

„Mnoho výzkumných projektů je slibných, Ministerstvo zemědělství je podporuje například prostřednictvím programu Země II, kdy jsme v létě vyhlásili první veřejnou soutěž na vědecké projekty, na něž poskytneme v příštích letech 1 miliardu korun. Výzkumné ústavy jsou v řešení vědeckých výzev úspěšné, dlouhodobě se jim daří přicházet s inovacemi, které se pak zavedou i do zemědělské praxe,“ řekl Výborný.

Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v minulosti například vyvinuli přírodní prostředek na ochranu rostlin proti mšicím nebo sviluškám. Práce Výzkumného ústavu zemědělské techniky přispěla k lepší péči o půdu a omezení vlivu eroze, připsali si patent na protierozní kultivační zařízení. Ten vedl k výrobě stroje určeného pro pěstitele brambor, který pomáhá omezit úniku vody z krajiny.

MZe přispívá na zemědělskou vědu a výzkum dotacemi. Výzkumný ústav rostlinné výroby získal pro letošek z rozpočtu MZe více než 200 milionů korun, Výzkumný ústav zemědělské techniky více než 30 milionů korun.

Výzkumný ústav rostlinné výroby je v ČR největším pracovištěm aplikovaného výzkumu, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Hlavním cílem výzkumu je získat nové poznatky pro podporu trvale udržitelného rozvoje zemědělství na základě inovací pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin.

Výzkumný ústav zemědělské techniky se zaměřuje na výzkum a vývoj zemědělských technologií, techniky, energetiky a výstavby se zaměřením na zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství a ochranu životního prostředí. Mimo jiné zpracovává informace o emisích z chovů hospodářských zvířat a aplikace hnojiv, emisí znečišťujících látek z provozu zemědělské techniky a metodicky řeší problematiku zemědělské energetiky a uhlíkové stopy.

Ministr Výborný do konce roku navštíví také Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Výzkumný ústav potravinářský Praha, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, a Výzkumný ústav živočišné výroby.*

Zdroj: MZe

MZe logo

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down