16.02.2024 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyhlášení CHKO Soutok nebude mít na dostupnost pitné vody žádný vliv

Nepravdivé informace, které se v této souvislosti v regionu objevují, vykazují znaky poplašné zprávy. Zásobování obcí a obyvatelstva pitnou či užitkovou vodou je totiž podle zákona o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 247/2001 Sb.) veřejným zájmem. Stejně tak jej posuzují orgány ochrany přírody. To je zřejmé z praxe v ostatních chráněných krajinných oblastech po celé České republice. Většina z nich představuje pramenné a jímací oblasti pitné vody a to jak ty horské, tak nížinné (např. CHKO Litovelské Pomoraví). Jedním z důvodu vyhlášení chráněné krajinné oblasti Slavkovský les je dokonce ochrana zdrojů minerálních vod pro západočeské lázně. 

Chráněná krajinná oblast Soutok má zajistit potřebnou ochranu a péči o přírodní a krajinné hodnoty, unikátní v národním i mezinárodním měřítku.

Ochrana zdrojů vody

Jedním z předmětů ochrany CHKO Soutok je také přírodní funkce krajiny, zejména její ekologická rezistence a resilience, migrační prostupnost, přirozený vodní režim s rozlivy, retence vody v krajině, dynamika říčních procesů vodních koryt a údolních niv. To ve svém důsledku povede i k ochraně zdrojů vody – nejen k jejich uchování, ale i k vyšší kvalitě. „Je škoda, že se tyto liché obavy vynořily po více než roce projednávání. Lze je snadno vysvětlit, zákony mluví jasně a máme také dost příkladů z jiných chráněných krajinných oblastí. Netuším, kdo a proč někdo takové poplašné zprávy vyvolává,“ konstatuje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Pro běžnou údržbu vodohospodářské infrastruktury nepředstavuje CHKO žádné ztížení v porovnání s územím mimo CHKO. V případě rozsáhlé rekonstrukce vyžadující stavební povolení se postupuje obdobně jako v případě umísťování nových staveb, protože i oprava vodohospodářské infrastruktury je veřejným zájmem. Ani na odstraňování havárií nemá existence CHKO vliv. Není tedy pravdou, že využívání a rozvoj vodohospodářských staveb jsou zařazením do CHKO ohroženy či dokonce znemožněny. Vyhlášení CHKO opravám a budování vodovodů nijak nebrání. 

Protože se nyní v regionu šíří informace o omezení dostupnosti pitné vody pro obyvatele a znemožnění budování vodohospodářské infrastuktury, AOPK ČR dnes zasílá podrobné vysvětlující vyjádření řediteli společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. Během více než ročního projednávání záměru s obcemi a dalšími subjekty se žádné obavy tohoto typu neobjevily. Pokud by zazněly, nebyl by problém toto nedorozumění vysvětlit.    

foto Jan Miklín

Zdroj: AOPK ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down