Ministerstva životního prostředí a zemědělství pod lidovci spolupracují nejen na lepší ochraně vody a půdy

Jedině ve zdravé krajině a přírodě, která bude produkovat kvalitní potraviny, lze vychovávat další generaci. Proto lidovci plně využívají synergie resortů zemědělství a životního prostředí. Ministři Marek Výborný a Petr Hladík se spolu s dalšími zástupci lidové strany sešli na úterní snídani s novináři v paláci Charitas, aby popsali, jak konkrétně vypadá lidovecká politika na obou resortech. Představili práci za uplynulé dva roky i plány do další zhruba půlky volebního období.

„MŽP svou aktivitou významně přispělo k řešení energetické krize. Program NZÚ určený na energetické úspory domácností jsme rozšířili tak, že na finance z něj dosáhnou i nízkopříjmoví obyvatelé. Konkrétně jsme nově otevřeli podprogramy NZÚ Light či Oprav dům po babičce. Ten druhý má v sobě navíc prorodinný prvek v podobě bonusu 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě. Dále podporujeme komunitní energetiku, která poskytne občanům, obcím a malým podnikatelům příležitost spojit síly a snížit výdaje za energie. V neposlední řadě prosazujeme rozvoj větrné energie, jejíž potenciál je u nás nedostatečně využitý,“ vypočítává ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL)„V krajině se nesmí válet odpadky. Proto prosazujeme zavedení zálohování PET lahví a plechovek, ale také zlepšíme sběr textilního odpadu,“ pokračuje Hladík. „V neposlední řadě je pak úkolem ministerstva zajistit zdravou krajinu. K tomu dopomůže jak větší legislativní ochrana vody, tak zákon o zemědělském půdním fondu, který zlepší ochranu zemědělské půdy. Přírodní bohatství pomáháme zachovávat pro příští generace také procesem vedoucím k zakládání nových chráněných území, jako je CHKO Soutok na jihu Moravy, CHKO Krušné hory a NP Křivoklátsko,“ uzavírá ministr.

„Uplynulé krizové roky byly výzvou i pro resort zemědělství. I díky soustavnému neformálnímu tlaku na potravináře, a zvláště na prodejce se podařilo zajistit, že se ceny potravin v České republice stabilizovaly. V této souvislosti jsme také zpřísnili zákon o významné tržní síle, který rozšiřuje kontrolu nad zneužíváním silného postavení na trhu. V neposlední řadě jsme snížili DPH na potraviny. V době krize jsme pak podpořili nejvíce zasažená odvětví českého zemědělství, například chovatele prasat, zelináře a ovocnáře či pěstitele brambor. Naopak podporu velkých potravinářských podniků jsme úplně zrušili. Nemá smysl ze státního rozpočtu podporovat navyšování soukromých zisků,“ vyjmenovává konkrétní opatření ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Ochrana vody a půdy

„Do konce volebního období nás čeká několik zákonů, na kterých spolupracujeme s MŽP. Jedná se zejména o ochranu vody a půdy, která již je v legislativním procesu. Jedná se ale také o myslivecký zákon, který zabrání tomu, aby přemnožená zvěř ničila lesy a znemožňovala jejich obnovu po kůrovcové kalamitě. Pro budoucnost našich lesů je stejně důležitá novela lesního zákona. Zásadní bude ale i novela veterinárního zákona, která zavede povinnost instalovat na jatka kamery, čímž pomůže zamezit týrání hospodářských zvířat,“ dodává ministr.

„Díky zálohování by se k recyklaci mělo dostat více než dva a půl miliardy kusů čili až 90 procent PET lahví a plechovek. Nové obaly budou vyrobené z těch starých a ušetří se nové zdroje. Plechovka i PET lahev z recyklátu mají až o 80 procent nižší uhlíkovou stopu než ty z panenského materiálu. Při výrobě PET lahve z recyklátu se ušetří až 79 procent energie a při výrobě plechovky z recyklátu se spotřebuje až o 95 procent méně energie. Zavedením zálohování ulevíme české přírodě, protože právě tyto obaly jsou jedněmi z nejčastěji ledabyle odhazovaných,“ říká člen sněmovního výboru pro životní prostředí David Šimek.

„Jako starosta velmi kvituji, že obce nebudou na novém systému tratit. Návrh počítá s tím, že budou mít nárok na část nevrácených záloh. Také jim nově stát bude kompenzovat náklady za tak zvané černé pasažéry ve tříděném odpadu v podobě letáků či propagačních materiálů. Celkem tak do obecních rozpočtů nově připutuje 522 až 650 milionů korun. Obcím se také v důsledku sníží množství tříděných odpadů, čímž ušetří za svoz kontejnerů. V jednání je i možnost, která by starostům umožnila sloučit recyklované materiály do jednoho kontejneru, pokud to neohrozí proces recyklace,“ vyjmenovává výhody starosta a poslanec Šimek.

Kvalitní půda – zdroj potraviny

„Ochrana naší nejlepší půdy stojí za změnu zákona. V současnosti se totiž mnohdy stává, že ji pohltí výstavba velkých logistických a nákupních center nebo fotovoltaických elektráren. I úrodná hanácká pole jsou toho bohužel častým důkazem. Díky novelizaci zákona o ochraně zemědělského půdního fondu bude reflektována i environmentální hodnota zemědělské půdy. Počítá se i se zákazem odnímat ze zemědělského půdního fondu tu nejkvalitnější půdu a stavět na ni obchody nebo sklady o rozloze vyšší než jeden hektar či fotovoltaické elektrárny. Kvalitní půda je dar, který je třeba chránit a pečovat o něj,“ říká lidovecký místopředseda sněmovního zemědělského výboru Karel Smetana„Fotovoltaické panely lze ale na polích postavit i tak, že zemědělské produkci neškodí a půdu neznehodnocují. Příkladem mohou být sady, chmelnice či vinohrady. Proto jsme do novely vetkli také rozvoj agrovoltaiky, která stanovuje jasné podmínky, za kterých je výroba sluneční energie v kombinaci se zemědělskou produkcí přínosem. Právě tento zákon včetně rozvoje agrovoltaiky je důkazem obrovského přínosu spolupráce MŽP a MZe,“ dodává Smetana.*

Zdroj: MŽP

logo MŽP
logo MZe

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down