Vliv fermentace na výtěžnost osiva lípy malolisté

Cílem práce bylo ověřit, zdali fermentace semenného materiálu zefektivní předosevní přípravu lípy srdčité. Semenný materiál ze dvou zdrojů semen lípy byl podroben 7, 14 a 21 dní anaerobní fermentaci a 10, 20 a 30 dní aerobní fermentaci; kontrolou bylo osivo po teplo-studené stratifikaci. Byl hodnocen obsah vody, klíčivost a hladina kyseliny abscisové v osivu a průběh vzcházení a morfologické parametry jednoletých semenáčků lípy vzešlých z testovaného osiva.

Bylo zjištěno, že fermentované osivo má ve srovnání s osivem po teplo-studené stratifikaci vyšší klíčivost (cca 90 %), nízkou hladinu kyseliny abscisové (do 700 pmol/g) a vzešlé semenáčky dosahují větších morfologických parametrů. Semenný materiál je třeba sbírat ve voskové zralosti, dovlhčit jej, fermentovat bez přístupu vzduchu (anaerobní fáze) sedm dnů a následně s přístupem vzduchu (aerobní fáze) 10, 20 nebo 30 dnů. Fermentací semenného materiálu lze ve srovnání s používanou stratifikací osiva urychlit přípravu semen k výsevu o jeden rok.

Úvod

Měnící se podmínky prostředí a současná kůrovcová kalamita vyvolala řadu změn, které se pojí zejména s obnovou krajiny a změnou druhové skladby. Vyšší podíl listnatých dřevin a dřevin málo využívaných vedl mimo jiné i ke zvýšení poptávky po sadebním materiálu lípy srdčité (Tilia cordata Mill.) a bylo nutné zajistit dostatečné množství osiva k jeho napěstování. Předosevní příprava lípy však není jednoduchá, je zdlouhavá a často nevede k žádané výtěžnosti osiva.

Semena lípy srdčité jsou dormantní, což je zapříčiněno tvrdým oplodím a nepropustným osemením – obalová dormance, a vysokým obsahem kyseliny abscisové (ABA) v embryu – endogenní dormance, (Landis 1996; Suszka et al. 1996). K překování dormance (klíčního klidu) je proto důležité semena stratifikovat. Vanstone (1978) Flemer (1980) aj. doporučují stratifikaci s médiem, ale většina autorů popisuje jako nejvhodnější způsob překonání dormance semen lípy srdčité teplo-studenou stratifikaci bez média.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 2/2024

Text a foto: Ing. František Bednařík, 1 Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.,1 Prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.,1 Ing. Lena Bezděčková,2

1Ústav zakládání a pěstění lesů v Brně, LDF MENDELU, Brno, 2Výzkumná stanice Kunovice VÚLHM, v. v. i.

Úvodní foto: Sadební materiál vhodný na výsadbu (foceno 5. 11. 2023). Semena byla sklizena ve voskové zralosti 15. 9. 2022, následně podrobena dvoufázové řízené fermentaci a skladována do 15. 3. 2023, poté vyseta

Poděkování

Příspěvek byl financován z projektu NAZV QJ1230330 (2012–2016) a byl v rozšířené verzi publikován v časopisu Plants (Bednařík et al. 2022).

Seznam použité literatury je dispozici u autorů.

Příspěvek byl prezentován v rámci mezinárodní konference školkařů v Liptovském Jáně 2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down