Vesnice roku 2023 v Olomouckém kraji

Čechy pod Kosířem na Prostějovsku získaly v roce 2023 titul Vesnice roku v Olomouckém kraji. V obci mohou návštěvníci obdivovat zámek s přilehlým přírodně-krajinářským parkem nebo navštívit hasičské muzeum, které je největší svého druhu na Moravě, a muzeum kočárů patřící s více než 50 historickými kočáry k největším v Evropě. Ve vítězné obci žije více než tisícovka obyvatel.

Druhé místo v soutěži Vesnice roku 2023 patří České Vsi na Jesenicku a třetí skončily Slatinky na Prostějovsku. V roce 2022 titul Vesnice roku v Olomouckém kraji získaly Slatinice na Olomoucku, druhá byla Písečná na Jesenicku a třetí Němčice nad Hanou na Prostějovsku. Do posledního ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem deset obcí z Olomouckého kraje.

Zlatá stuha

Ocenění Zlatá stuha získává obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Hodnotitelská komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu vesnice, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péče o zeleň a krajinu a neposlední řadě též koncepční dokumenty obce. „Vítězství v soutěži jsme vůbec nečekali. To, že jsme ocenění získali, je zásluhou našich občanů, zejména dobrovolníků. Máme úžasný a bohatý spolkový život, na který se pak vážou investice. To je ten největší poklad,“ řekl starosta Milan Kiebel. Kromě zlaté stuhy za vítězství v krajském kole soutěže získaly Čechy pod Kosířem odměnu od hejtmanství Olomouckého kraje v podobě dvou set tisíc korun. Stříbrná Česká Ves na Jesenicku obdržela sto tisíc korun a stejná částku i bronzové Slatinky na Prostějovsku. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže a předání zlaté stuhy se uskutečnilo ve vítězné obci 16. srpna. Předávání cen bylo doplněno bohatým kulturním programem.

„Ocenění jsme získali zejména za komplexní přístup k rozvoji obce a systémové kroky při realizaci investičních akcí. Komise kladně hodnotila to, s jakým rozmyslem jsme přistupovali k rozvoji obce. Již v roce 2016 jsme pořídili komplexní plán rozvoje obce, jehož součástí bylo i dotazníkové šetření. Z něho mimo jiné vyplynul požadavek občanů na zajištění stavebních parcel. A tak jsme připravili projekt a zasíťovali 32 obecních pozemků na výstavbu rodinných domů. Nejdříve jsme ale rekonstruovali čistírnu odpadních vod a zvýšili její kapacitu. Následně jsme realizovali přístavbu a celkovou rekonstrukci základní školy. Obdobně jsme postupovali i u mateřské školy. Až poté jsme přistoupili k zasíťování stavebních pozemků a jejich následnému prodeji. Snažíme se totiž, aby u nás v obci zůstávali mladí. Porota dále samozřejmě hodnotila i kulturní a společenský život v obci a spolupráci organizací a složek. Na kulturní vyžití klade soutěž Vesnice roku velký důraz. Nesmím zapomenout na to, že jsme ve spolupráci s krajem vybudovali také záchytné parkoviště pro 200 automobilů a tím definitivně vyřešili problematiku parkování turistů a návštěvníku obce,“ uvedl starosta Milan Kiebel.

Vítězná obec má co nabídnout

Čechy pod Kosířem leží na Střední Moravě. Dříve se užíval název Čechy, Čechy u Prostějova, Čechy u Olomouce nebo Čechy na Hané. Název obec získala díky vrcholu Velký kosíř, jemuž se místně přezdívá hanácký Mont Blanc, který se zvedá do výšky 442 m n. m. Centrum obce leží v nadmořské výšce 273 metrů. První zmínka o obci je z roku 1131. Do historie obce se nejvýznamněji zapsal rod hrabat Silva Tarouců, který zakoupil české panství v roce 1768 a byl majitelem zámku a některých pozemků až do roku 1945. Za hraběte Augusta Alexandra Silva Tarouca navštěvoval Čechy po více než dvacet let slavný malíř Josef Mánes, který zde vytvořil svá vrcholná díla (Líbánky na Hané, Ukolébavky, Život na panském sídle aj.). V katastru obce je zapsáno celkem 18 kulturních památek. Kromě kostela sv. Jana Křtitele s přilehlou farou je nejvýznamnější památkou Státní zámek Čechy pod Kosířem s unikátním přírodně-krajinářským parkem z 30. a 40. letech 19. století, Mánesovým altánem, vyhlídkovou věží a Ulmanovým skleníkem. Zámek a park jsou v majetku Olomouckého kraje.

Foto: archiv obce Čechy pod Kosířem

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down