V Praze se sešli rostlinolékaři z mezinárodní organizace pro ochranu rostlin EPPO

Červnové jednání zástupců mezinárodní organizace pro ochranu rostlin EPPO v Praze přineslo nové priority a strategie v opatřeních proti zavlékání a šíření nebezpečných škůdců a patogenů rostlin v Evropě a Středomoří, ale i v ochraně rostlin samotné. Historicky první jednání na území České republiky hostil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který je českou národní organizací ochrany rostlin.

Ve dnech 18. až 21. června 2024 se v Česku konalo historicky první jednání Pracovní skupiny EPPO pro fytosanitární regulaci.  

EPPO ((European and Mediterranean Plant Protection Organization) je Evropskou a středozemní organizací ochrany rostlin, která sdružuje celkem 52 smluvních stran, včetně všech členských států EU. Tuto instituci zaštiťuje Organizace pro zemědělství a výživu (FAO).  Jak uvedl Nico Horn, generální ředitel EPPO : „EPPO je mezivládní regionální organizace ochrany rostlin sdružující většinu zemí Evropy, severní Afriky a Střední Asie. Tyto země zastupují v EPPO experti úřadů odpovědných za ochranu rostlin před jejich chorobami a škůdci. Cílem EPPO je podpořit mezinárodní spolupráci v této oblasti a harmonizovat metody, které brání zavlékání a šíření v regionu EPPO nepůvodních škůdců a patogenů rostlin.“  V rámci čtyřdenního jednání, kterého se zúčastnilo celkem 31 odborníků na ochranu rostlin z 18 zemí, byla projednána řada konkrétních témat. 

Nové priority a standardy 

Byly schváleny priority pro zpracování analýz rizik několika významných škůdců a patogenů. Jako nový karanténní škůdce pro region EPPO byla mimo jiných doporučena košenatka želvová, drobný savý hmyz vážně poškozující borovice. Tento červec se šíří mimo svůj domovský areál, kterým je Severní Amerika, a objevil se v nedávné době např. v okolí Říma.

Biologická ochrana rostlin  

Pracovní panel EPPO doporučil využití dravé vosičky Tamarixia dryi jako biologického prostředku proti savým škůdcům zeleniny. Tento drobný hmyz úspěšně škůdce parazituje a pomáhá udržet jejich populace pod kontrolou. Tento přístup podporuje udržitelné zemědělství a snižuje potřebu přípravků na ochranu rostlin.

Mezinárodní spolupráce a inspekce 

EPPO schválilo nový mezinárodní standard pro pohraniční inspekce, který se zaměřuje na detekci semen invazních nepůvodních rostlin v zásilkách dovážených ze třetích zemí.  
 
Rostlinolékaři také obdrželi harmonizovaný návod na kontrolu pěstebního substrátu dovážených rostlin, což je klíčové pro prevenci šíření škůdců. Tato metodika byla aktivně připomínkována také ze strany ÚKZÚZ. Pěstební substrát rostlin představuje vhodný úkryt pro vajíčka a larvy velké řady druhů škodlivého hmyzu, ale také houby nebo bakterie.  

Součástí setkání expertů EPPO byla odborná exkurze v  Průhonickém parku a prohlídka pokusů Botanického ústavu Akademie věd ČR, což zdůrazňuje význam aplikovaného výzkumu v oblasti ochrany rostlin. 

Zdroj: ÚKZÚZ*

Úvodní ilustrační foto: Daniela Urešová

logo ÚKZÚZ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down