07.06.2024 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitoring škůdců polní zeleniny ve 23. týdnu

Na lokalitách s intenzivními srážkami škůdců ubylo (mšice, molice, třásněnky), na některých pozemcích překračují práh škodlivosti dřepčíci a mandelinka bramborová. Pokračuje přílet nových dospělců mšice zelné, molic i třásněnek. V porostech zůstávají početní dospělci zápředníčků – škodlivost housenek bude vzrůstat. Na rizikových plodinách/pozemcích hledat požerky osenice polní. V hrachu zůstávají kyjatky – sledovat početnost. S různou intenzitou se mohou objevit housenky můr, bělásků, obaleče hrachového aj. Po deštích napadají okraje slimáci.

U některých škůdců zůstávají velké rozdíly mezi oblastmi i různými termíny sázení/setí na jednom pozemku. Škůdci mohou naletovat velmi rychle – je třeba monitorovat 2x týdně na více místech. Škodit mohou všechny druhy, které běžně škodí na přelomu května/června. U atraktivních plodin je účinné zakrytí porostů sítěmi proti hmyzu.

Brukvovitá zelenina

Srážky zpomalily migraci molic a snížily početnost dospělců. Negativně ovlivnily i mšici zelnou, která po deštích přilétá znovu. Na některých plochách škodí dřepčíci – nedá se vjet do porostu s postřikovačem. V porostech zůstávají dospělci krytonosců, kteří pokračují v kladení. I při nízké početnosti (1 brouk/několik rostlin) je hodně rostlin s vajíčky, larvami a vzrůstajícím poškozením, rostliny zahnívají. Objevují se požerky housenek zápředníčka, dospělců přibývá, škodlivost bude vzrůstat. Odchyty do feromonových lapáků zůstaly na loňské nízké účinnosti a v monitoringu se na ně nelze spolehnout. Začínají požerky od můr (můra zelná, m. kapustová aj.), na neošetřovaných plochách může škodit bělásek. Třásněnek ubylo.

Ostatní zelenina

Odborníci z VÚRV doporučují prohlížet rizikové porosty na přítomnost požerků a housenek osenice polní. Pokračuje nálet třásněnek na cibuli a do dalších plodin, i když při deštích se zpomalil. Výskyt mandelinky bramborové zůstává odlišný pozemek od pozemku. Ve většině porostů hrachu zůstávají kyjatky, létá obaleč hrachový. Postupně budou naletovat mšice do různých plodin, okraje polí mohou poškodit slimáci. Létají různé druhy můr, makadlovka řepná aj., škodlivost bude odlišná pozemek od pozemku. Ve feromonových lapácích tento týden většinou nebyly žádné úlovky, zřejmě z důvodu počasí

Rizikoví škůdci pro zeleninu jsou v tomto období: krytonosci, molice, dřepčíci, třásněnky, mandelinka, housenky, květilky, drátovci, mšice, slimáci a další druhy.

Zdroj: VÚRV, v. v. i., Praha

Kamil Holý, Výzkumný tým Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down