Studie řešení větrné eroze přispěje k ochraně území a omezí vznik tornád i větrných bouří

Státní pozemkový úřad (SPÚ) nechal zpracovat studii týkající se větrné eroze na území v okolí dálnice D2 z Bratislavy do Brna sužovaném na jaře a na podzim prachovými bouřemi. Prachové bouře omezují život občanů v obcích ale i na dálnicích, kdy ohrožují jejích bezpečnost.

Výskyt větrné eroze bývá na našem území zaznamenán převážně v suchých a teplých oblastech, intenzivně obhospodařovaných a převážně rovinatých. Takovým územím je i oblast jihovýchodní Moravy, která byla v roce 2021 zasažena silným tornádem. „Tornádo na jižní Moravě způsobilo obrovské škody na životech, zdraví i majetku obyvatel. Následky mimořádné události jsou dodnes patrné na budovách i na okolní krajině a poničené vegetaci. Právě proto děláme vše, abychom dopady případných dalších podobně extrémních jevů zmírnili a co nejvíce ochránili obyvatele, jejich majetky a přírodu. Jedním ze způsobů, který Ministerstvo zemědělství podporuje, je důsledná ochrana půdy před erozí,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ, uvedl: „V reakci na proběhlé události a dopady, SPÚ téměř okamžitě zadal zpracování studie “Studie řešení větrné eroze na vybraných územích okresů Břeclav a Hodonín“.“ Studii zpracoval Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP). Výsledky této studie poukázaly na zranitelnost řešeného území a potvrdily potřebu řešení větrolamů jako účinného opatření proti větrné erozi, a to i ve vazbě na proces pozemkových úprav.

SPÚ v rámci procesu pozemkových úprav (PÚ) a plánu společných zařízení navrhuje a realizuje řadu krajinných prvků včetně větrolamů. A právě z uskutečněných aktivit vyplynulo, že realizace větrolamů je napříč stakeholdery považována za účinné, efektivní a současně jednoduše proveditelné řešení. „Studie současně nabízí vodítko pro prostorové cílení realizace pozemkových úprav, kde tyto krajinné prvky navrhujeme, budujeme a následně předáváme do vlastnictví příslušných obci. Zájem o takové řešení projevili jak zástupci obcí, občané i zemědělské subjekty.“ specifikoval Martin Vrba.

Větrolamy mají v krajině své místo

Projekty výsadeb větrolamů navazují na komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ), které prokázaly potřebu řešení protierozní ochrany. Projekty se opírají o společný zájem obcí aktivně posílit jejich ochranu před vznikem větrné eroze, snížit prašnost v obci a posílit funkčnost vybraných součástí ÚSES obnovou ekosystémů a následnou péčí rozvíjet jejich funkčnost.

Studie je a bude podkladem pro zpracování či změnu plánu společných zařízení v rámci příslušných komplexních/jednoduchých pozemkových úprav. Právě na základě výsledků studie a veřejných projednání byly již zahájeny PÚ v k.ú. Týnec na Moravě a budou zahájeny komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moravská Nová Ves a v k. ú. Hrušky. Právě tyto dvě obce byly ničivým tornádem v roce 2021 nejvíc postiženy.

Tornáda v USA vznikají na vodních plochách. V České republice nad lány polí bez zeleně. Tornádo v roce 2021 zastavili až lesy v Hodoníně. Výsadbou větrolamů se SPÚ snaží lány rozčlenit a rozdělit tak, aby se co nejvíce minimalizovalo riziko těchto extrémních klimatických jevů, mezi které patří tyto silné bouře přecházející do tornád, a jejich dopady byly minimální.*

Zdroj: SPÚ

Úvodní foto: větrolam v Kosticích

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down