Státní pozemkový úřad zahájil nominace do Žít krajinou

Státní pozemkový úřad (SPÚ) oznamuje zahájení nominací do 17. ročníku prestižní soutěže Žít krajinou 2023. Od roku 2006 SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) pořádá tuto soutěž zaměřenou na realizace vznikající v rámci komplexních pozemkových úprav. 

Do soutěže se mohou přihlásit krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé, obce a vlastníci dokončených staveb v termínu do 29. února 2024. Přihlásit je možné jen ty projekty, které byly dokončeny nejpozději 31. prosince 2022. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v listopadu ve Valdštejnském paláci v Praze.

Tři soutěžní kategorie

Novinkou letošního ročníku je přidání další kategorie. Opatření lze tedy přihlásit celkem do tři kategorií:

1. Protierozní a vodohospodářská opatření (opatření pro ochranu půdního fondu a zadržení vody v krajině a další vodohospodářská opatření sloužící k ochraně a tvorbě krajiny),
2. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (prvky ÚSES a další trvalá vegetace),
3. Zpřístupnění pozemků.

"Na základě vyhodnocení předchozích ročníků soutěže jsme došli k závěru, že v dosavadním nastavení kategorií se příliš neuplatňují ekologická opatření, přestože se jedná o zdařilé a prospěšné projekty. Proto jsme upravili pravidla a pro tyto projekty vyčlenili vlastní kategorii.,“ uvedl změny soutěže Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

V každé kategorii budou udělena první tři místa. Kromě toho porota vybere vítěze Ceny SPÚ. Projekt s největším počtem hlasů získaných ve veřejném internetovém hlasování obdrží Cenu veřejnosti. Toto hlasování se uskuteční v dubnu 2024.

Přihlašovat projekty do soutěže je možné do 29. února 2024 v souladu s pravidly zveřejněnými na webových stránkách soutěže: https://soutezzk.spucr.cz/cz/pravidla

Do soutěže může přihlásit svoji realizaci:

  • místně příslušná pobočka krajského pozemkového úřadu;
  • projektant, resp. projekční firma pozemkové úpravy;
  • autor realizačního projektu společného zařízení;
  • realizační firma společného zařízení;
  • obec, resp. vlastník společného zařízení.

Česká krajina potřebuje harmonický vztah mezi zachováním přírodních zdrojů a udržitelným rozvojem zemědělství. Proces pozemkových úprav, který probíhá více jak 30 let, přispívá k tomuto vyváženému vztahu mezi zemědělci a krajinou. Komplexní pozemkové úpravy přehledně uspořádávají pozemky tak, aby lépe vyhovovaly potřebám majitelů a plnily svůj účel. Součástí procesu pozemkových úprav jsou také společná zařízení, jako je cestní síť a systém ekologických, protierozních a vodohospodářských opatření. Díky nim se obnovují v krajině biokoridory a biocentra, vodní nádrže, polní cesty, zatravněné průlehy, větrolamy a jiné prvky, které přispívají ke zdraví české zemědělské krajiny.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se jako obvykle uskuteční na podzim v budově Senátu Parlamentu ČR. Ceny předává ministr zemědělství.*

Zdroj: SPÚ

Harmonogram 17. ročníku soutěže Žít krajinou

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down