10.12.2023 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Státní pozemkový úřad předává své know-how studentům České zemědělské univerzity

Cyklus přednášek si pro studenty Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity (ČZU) připravili odborníci ze Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Workshopy probíhaly od počátku akademického roku 2023–2024 v měsících říjnu a listopadu jako jeden z bodů plnění vzájemného memoranda o spolupráci, jehož součástí je i realizace odborné praxe studentů univerzity.

Studenti navazujících magisterských programů si v rámci těchto přednášek prohlubují své znalosti ve specifických oblastech a zároveň získávají praktický vhled do problematiky přímo od odborníků z praxe. „Spolupráci se středními i vysokými školami vidíme jako zásadní, obzvláště když víme, že zejména obor pozemkových úprav čeká generační obměna. Jsme rádi, že můžeme předávat naše know-how, motivovat a rozvíjet mladší generaci a ukazovat jim výsledky toho, co se na přednáškách učí v praxi. Dlouhodobou spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze vnímáme jako cennou pro obě strany,“ upřesňuje Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Soubor přednášek zahájil ředitel Odboru vodohospodářský staveb, Milan Rybka, který seznámil posluchače nejen se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků. Neméně důležitou přednášku vedl František Pavlík, ředitel Odboru půdní služby, který se věnoval tématům jako je aktualizace BPEJ nebo Monitoring eroze zemědělské půdy. Jindřich Holínský a Alžběta Brunnhofer z Oddělení investičních činností studentům přiblížili problematiku při stavebních činnostech Státního pozemkového úřadu v souvislosti s realizacemi jednotlivých opatření v pozemkových úpravách. Silvie Hawerlandová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, studentům prohloubila znalosti v oblasti legislativy pozemkových úprav a veřejných zakázek. Praktické aspekty pozemkových úprav je oblast, které se v poslední přednášce věnovali kolegové Jaroslava Kosejková, ředitelka Odboru pozemkových úprav a Michal Gebhart, ředitel Sekce krajinotvorby.

Petr Sklenička, vedoucí Katedry plánování krajiny a sídel a současný rektor ČZU, dodal: „Cyklus přednášek jsem zavedl s kolegyní Blankou Kottovou již dávno. Přednášky jsou určeny průřezově pro studenty navazujících magisterských programů Krajinné inženýrství, Voda v krajině a Krajinné a pozemkové úpravy. Kolegové z SPÚ výuku obohacují především praktickými zkušenostmi, které jsou zásadní pro ucelený profil našich absolventů a jejich dobré uplatnění v praxi.“

Kromě uzavřeného vzájemného memoranda o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů univerzity, uzavřel Státní pozemkový úřad s Českou zemědělskou univerzitou také memorandum o spolupráci a sdílení dat pro potřeby Monitoringu eroze zemědělské půdy, a to společně s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Chmelařským institutem s.r.o.. Předmětem tohoto memoranda je vymezení podmínek spolupráce smluvních stran memoranda v oblastech sběru a využívání dat z meteorologické sítě automatických meteorologických stanic ISIDOR, jejímiž autory jsou Centrum precizního zemědělství při ČZU a EMS (Environmental Measuring Systems s. r. o.). Přispěvatelem do sítě je CHI (Chmelařský institut). Cílem této spolupráce pak je zpřesnění informací o srážkových událostech mající za následek vznik erozních událostí na zemědělské půdě.

To, že Státní pozemkový úřad obecně věnuje pozornost spolupráci se středními, vyššími odbornými a vysokými školami vyplývá z řady dalších aktivit. Úřad se aktivně zapojuje do určování obsahu odborného vzdělávání, a to především na vyšších stupních vzdělávání, dále při zajišťování odborné praxe pro studenty a také účasti odborníků z řad SPÚ na školách formou jednorázových odborných přednáškách či terénních exkurzí – od počátku roku 2023 se uskutečnilo deset exkurzí. Mnozí odborníci z řad zaměstnanců SPÚ sami na školách učí nebo jsou často v rolích oponentů či konzultantů pro bakalářské a diplomové práce.
Vedle České zemědělské univerzity spolupracuje Státní pozemkový úřad s několika dalšími vysokými školami a institucemi, např. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci.*

Zdroj: SPÚ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down