09.11.2023 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Smrk není jen obětí globální klimatické změny, ale i nástrojem na tlumení jejích dopadů

Globální klimatická změna (GKZ) způsobuje nárůst četnosti extrémních klimatických událostí. Lesní ekosystémy jsou na jednu stranu vystaveny a ohroženy GKZ, která ovlivňuje růst dřevin napříč druhovým spektrem, ale na druhou stranu ji mohou tlumit (mitigovat) sekvestrací (ukládáním) uhlíku do biomasy a rovněž působí jako vhodné adaptační opatření prostřednictvím regulace vodního režimu, kvality ovzduší a dokonce snížením klimatických extrémů.

V poslední době je v podmínkách ČR zejména smrk ztepilý silně sužován abiotickými faktory a následně poškozován sekundárními biotickými škůdci (lýkožroutem smrkovým), které způsobují jeho zvýšené odumírání. Navzdory probíhající GKZ, která je charakterizovaná zvyšováním průměrných teplot vzduchu a změnou distribuce srážek během vegetačního období, je smrk ztepilý ve střední Evropě stále ekologicky a ekonomicky významnou dřevinou, a to i přes vysokou citlivost k přísušku.

V ČR je dřevinou s nejvyšším zastoupením (49 %), přičemž se rozsáhlé výměry mladých smrkových monokultur vyskytují za hranicí vhodnosti jejich pěstování. Proto nové poznatky o vlivu různých hospodářských opatření v lesních ekosystémech, které mohou ovlivnit jejich ekologickou stabilitu, hrají zásadní roli v tlumení dopadů GKZ, která stále více ovlivňuje schopnost lesů poskytovat ekosystémové služby, jako je produkce biomasy, sekvestrace uhlíku, regulace kvality ovzduší a vodního režimu.

Nové informace v tomto směru zveřejnili vědci z Výzkumné stanice Opočno, VÚLHM, v. v. i., v článku Výchovný zásah v mladých smrkových porostech jako nástroj mitigace globální klimatické změny? Článek je ke stažení zde.*

Autor článku: Jakub Černý, VÚLHM, v. v. i., VS Opočno

Zdroj: VÚLHM

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down