09.02.2024 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

První souhrnné výsledky výzkumu historických kulturních krajin

Na přelomu roku byla připravena specializovaná mapa Území pravděpodobného výskytu historických kulturních krajin, která je výstupem aktivity Historické struktury v krajině (WA1.3). Mapa bude na geoportálu VÚKOZ a připravuje se i její zpřístupnění formou wms.

Cílem tvorby této mapy bylo vymezit krajiny, jež jsou vytvořeny a ovlivňovány dlouhodobou činností člověka, která vede ke zvýšení kulturních i přírodních hodnot krajiny. Tyto krajiny mohou být i reliktní, což znamená, že hospodářská činnost, jejímž působením vznikly, již byla ukončena, nicméně v krajině jsou po ní patrné významné stopy. Jedná se o krajiny harmonicky utvářené, tradičního maloplošného měřítka a jsou v nich dochované památky historického využívání a osídlení.

Historické kulturní krajiny dosud nebyly v České republice ve své úplnosti zmapovány, a to ani v plošném rozsahu, ani co se jejich rozmanitosti týče. Důvodem je především velká rozmanitost forem, kterých mohou nabývat, ale i neexistence údajů o mnoha jevech pro celou Českou republiku. Na základě dostupných dat se podařilo vymezit území pravděpodobného výskytu historických kulturních krajin.

Typy kuluturních krajin

krajina se zachovalým maloplošným členěním zemědělských pozemků,

· lesní krajina,

· krajina trvalých travních porostů,

· vinohradnická krajina,

· chmelařská krajina,

· sadařská krajina,

· rybniční krajina,

· lázeňská krajina,

· těžební krajina,

· poutní krajina.

Výsledná specializovaná mapa s odborným obsahem se skládá ze dvou mapových listů. V prvním z nich je zakreslen potenciální výskyt všech zpracovávaných typů historické kulturní krajiny (se zachovalým maloplošným členěním zemědělských pozemků, trvalých travních porostů, vinohradnická, chmelařská, sadařská, rybniční, lázeňská, těžební, poutní) s výjimkou lesní krajiny, která je zakreslena jen částečně s důrazem na přírodovědně hodnotnější části (lesní krajina pařezinového hospodaření, přírodě blízkého vysokého lesa a monokulturního hospodaření v přirozeně jehličnatých lesích).

Druhá mapa je zaměřena jen na lesní krajinu, která je ze všech typů plošně nejrozsáhlejší a zakresluje všechny její subtypy, včetně lesní krajiny intenzivního, převážně monokulturního hospodaření.

Zdroj: Divland

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down