04.12.2023 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

DivLand představen na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život 

V rámci konference Životní prostředí – prostředí pro život, kterou pravidelně pořádá Česká agentura pro životní prostředí – CENIA, byly představeny dílčí výsledky Centra pro krajinu a biodiverzitu. Konference se zaměřuje na široké spektrum environmentálních témat, která jsou velmi často řešena v rámci programu TAČR Prostředí pro život.

V rámci bloků věnovaných půdě a biodiverzitě zazněly příspěvky, které představily postup řešení a dílčí výstupy projektu DivLand. Jakub Houška, lídr pracovní skupiny WG C Agrosystémy a půda, představil dynamiku půdních vlastností na datech agrochemického zkoušení zemědělských půd ve vztahu k charakteru hospodařících subjektů a typů managementu a také potenciálu monitoringu eroze s využitím prostředků DPZ (Sentinel-2). Dušan Romportl jako hlavní řešitel pak přiblížil postup řešení celého projektu s bližším zacílením na témata změny krajiny, dynamiky lesních ekosystémů a hodnocení biodiverzity.

V rámci programu se během prvního dne konference účastníci seznámili s dílčími výstupy a výsledky projektu s názvem Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH), který je podpořen z programu Prostředí pro život, a jehož hlavním koordinátorem je CENIA.

Projekt CEVOOH se zabývá výzkumem v oblasti přechodu České republiky z lineárního na cirkulární hospodářský model. K hlavním oblastem vědeckého zájmu Centra patří, kromě odpadového a oběhového hospodářství, i monitoring a rozvoj nových nástrojů pro sledování přechodu k oběhovému hospodářství, vývoj nových indikátorů, analýza životního cyklu výrobků, ekodesign, problematika kontaminace prostředí z hlediska technologií, nově se vyskytujících polutantů i využití inovativních přístupů k identifikaci a odstranění znečištění (např. prostřednictvím dálkového průzkumu Země). Neméně důležitá je v tomto projektu také oblast environmentální bezpečnosti, prevence závažných havárií a s tím související témata kybernetické bezpečnosti a společenské přijatelnosti environmentálně a technologicky podmíněných rizik. Centrum poskytuje výsledky výzkumu a expertní podporu při tvorbě politik, strategií a regulací jak Ministerstvu životního prostředí, tak dalším resortům státní správy, odborným platformám a dalším partnerským subjektům.*

Zdroj: DivLand

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down