Patogenní komplex zatravněných ploch v ekosystému Prahy

Vzhled trávníku a jeho životnost, zejména v městském prostředí, závisí na mnoha faktorech, včetně jeho zdravotního stavu. Houby způsobující skvrnitost listů, hnilobu a další choroby výrazně zhoršují růst, vývoj a tím i vzhled travního porostu. Pravidelné sledování fytopatogenů umožňuje kontrolovat jeho stav a přijímat včasná opatření ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Zdravé rostliny jsou klíčem ke krásnému zelenému a květnatému trávníku.

Zelené plochy a trávníky nejen zlepšují vzhled moderní metropole, ale také přispívají ke zlepšení mikroklimatu. Zelený trávník v městském prostředí není pouze estetickou složkou. V horkých dnech dobře zvlhčuje vzduch, čistí ho zachycováním škodlivých imisí a nasycuje ho kyslíkem. V neposlední řadě v městském prostředí pohlcuje hluk (Kaushik 2013).

Mykoflóra trávníků na tramvajových tratích

Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., (VÚRV) v Praze v rámci projektu TAČR Genofondy pro město a krajinu probíhá výzkum, výběr a testování směsí planých druhů pro tvorbu trávníku. Tyto směsi jsou vybírány pro terénní úpravy města Prahy, zejména pro zatravňování tramvajových tratí a výsev na tramvajová obratiště. Vybrané směsi by měly být nenáročné v městském prostředí, suchovzdorné a mít dobrý vzhled a životnost. Tyto vlastnosti lze nalézt u planě rostoucích rostlin, zejména odolnost vůči nepříznivým faktorům prostředí se v přírodním prostředí utvářela po tisíciletí. Současné klimatické změny a požadavky na životní prostředí v sídelních celcích a velkých průmyslových aglomeracích vedou k nutnému přehodnocení současných technologií klasických zelených tratí s přírodními trávníky a zeminami (Silnice železnice, 2019). V ČR není dostatečně široké spektrum komerčních materiálů pro ozeleňování, které by byly potřeba pro zátěžové a speciální podmínky měst a pro měnící se klimatické podmínky. V kolekcích genové banky bylo shromážděno v průběhu 30leté expediční aktivity v ČR přes tisíc genetických zdrojů. Právě tyto materiály byly využity pro speciální osivové směsi v kombinaci s komerčními domácími kultivary.

V rámci projektu bylo vybráno a otestováno několik zatravňovacích směsí pro výsev na tramvajové obratiště: květnatá směs nižšího vzrůstu, květnatá směs vyššího vzrůstu, květnatá směs do sucha a univerzální optimalizovaná bylinná směs založená na prvních třech směsích. V letech 2022–2023 byly trávníky na obratištích tramvají v Řepích, na Spořilově a Kubánském náměstí v dobrém stavu. Nebyl pozorován žádný karanténní rozvoj onemocnění. Nicméně při fytopatologickém monitoringu byly z vysetých směsí identifikovány příznaky poškození u 17 druhů dvouděložných rostlin. Fytopatologický rozbor v laboratoři potvrdil přítomnost houbové infekce u těchto rostlin. Byly identifikovány houby 32 rodů, z nichž deset představuje potenciální hrozbu – Erysiphe, Uromyces, Colletotrichum, Bipolaris, Diaporthe, Septoria, Helminthosporium, Fusarium, Botrytis, Sclerotinia. Na druhou stranu byla zjištěna přítomnost antagonistických druhů hub z rodů Trichoderma, Gliocladium a Coniothirium, které mohou regulovat patogenní druhy hub.

Text Ing. Lesia Golosna, Ph.D., Ing. Vojtěch Holubec, CSc., Ing. Jana Chrpová, CSc., Ing. Petra Hlásná Čepková, Ph.D. ,

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha

Foto L. Golosna

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 11/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down