Filtr

Závlahové systémy v ovocnictví

Systémy doplňkových závlah představují pro ovocnictví jeden z významných intenzifikačních faktorů. Význam těchto systémů v posledních letech vzrůstá v návaznosti na nedostatek a nerovnoměrné rozložení přirozených dešťových srážek, využívání slabě rostoucích podnoží s mělce rozvinutým kořenovým systémem, ale i požadavky po pravidelných, vysokých výnosech plodů nejvyšší kvality. ...

Kategorie: Ovocnářství, Téma měsíce

Současné možnosti při protimrazové ochraně vinic

Při pěstování révy vinné je v posledních letech velmi závažným problémem riziko poškození rašících keřů nízkými teplotami. Rozsah škod přitom může být z pěstitelského i ekonomického hlediska velmi významný. Mezi hlavní preventivní metody ochrany proti poklesům teplot v době vegetace patří výběr vhodného stanoviště, nebo výběr pozdě rašících odrůd. Tyto...

Kategorie: Vinohradnictví

Pět novinek pro ochranu vinohradu

Ve Vinařství u kapličky v Zaječí na jižní Moravě proběhl již pátý ročník vinařského semináře společnosti Belchim Crop Protection. Kromě smutné zprávy o náhlé smrti zakladatele a majitele společnosti Dirka Puttemana, se přítomní dozvěděli o pěti nových přípravcích k ochraně vinohradů a dvou nových účinných látkách pro letošní sezónu.

Kategorie: Ochrana rostlin, Vinohradnictví

Závlaha – důležitá součást povýsadbové péče o okrasné stromy

Jednou z klíčových podmínek úspěšné výsadby stromů je jejich dostatečná závlaha po výsadbě. Závlahu, jako nezbytnou součást povýsadbové péče zmiňuje i ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy a problematiku závlahy dále rozvíjí navazující arboristický standard SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Okrasné rostliny a sousedské právo

Známe to všichni. Pravděpodobně každý, kdo v našem zahradnickém oboru pracuje, se setkal nebo dokonce pravidelně setkává s problematikou existence sousedské nevraživosti, která se často dotýká okrasných rostlin, případně činností spojených s péčí o ně. Situaci často umocňují či komplikují další skutečnosti, jako například nejasné hranice pozemků.

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Trh - politika

České šlechtění kosatců s kartáčky

Kosatce patří mezi oblíbené a hojně pěstované trvalky v zahradách, parcích a setkáváme se s nimi dodnes kolem starých sídel a hradů. Provázejí lidstvo už od starověku. Původních druhů bylo z přírody platně popsáno kolem 300. Díky jejich bohaté variabilitě získaly postupně téměř celé zastoupení barev. Tento článek přináší zajímavosti...

Kategorie: Květinářství

Průhonický park očima tvůrce – III. díl

Před dvaadevadesáti lety vystoupil na valné hromadě Dendrologické společnosti v Praze její tehdejší předseda Arnošt Silva-Tarouca s přednáškou Průhonický park. Zaznělo v ní mnoho zajímavých tvůrčích názorů a myšlenek, které jsou svou podstatou nesmrtelné a v dnešní době by si je všichni, kteří mají co do činění se zahradní architekturou,...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Staňme se experty na jahody

Uplynulý rok nebyl z pohledu ovocnářů příznivý. Částečně se opakovala situace z roku 2016. Povětrnostní podmínky způsobily značný propad výnosů také u jahod. Kromě počasí se pěstitelé i nadále potýkali s nedostatkem pracovních sil, situaci jim neulehčil ani nárůst kontrol a s ním spojená administrativa, levné dovozy ze zahraničí a...

Kategorie: Reportáž

V digitálním hledáčku IPM Essen

Mezinárodní zahradnický veletrh IPM Essen 2018 v Německu letos opět přinesl zahradníkům z nejrůznějších sektorů mnoho inspirativních podnětů. Na své si tu přišli jak profesionální pěstitelé, tak i floristé, zahradní architekti nebo majitelé zahradních center. Jedním z hlavních témat veletrhu byla digitalizace v zahradnictví v oblasti monitorování, robotizace strojů a...

Kategorie: Reportáž