11.07.2022 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Označení původu produktů s ochranou EU bude moci mít i mezinárodní ochranu

Dvoukolejnost unijní a národní ochrany označení původu či zeměpisného označení u zemědělských produktů včetně vína a lihovin odstraňuje novela, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. Produkty s unijní ochranou budou moci mít v návaznosti na novelu také ochranu mezinárodní. Mezinárodní ochranu budou moci v návaznosti na novelu získat označení jako žatecký chmel, pardubický perník nebo třeboňský kapr.

„Je nutno odstranit dvoukolejnost ochrany označení původu a zeměpisných označení v případech, kdy je takovému označení poskytována výlučná ochrana unijním právem,“ uvedl při zdůvodnění novely v Senátu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Novela ruší národní úpravu ochrany označení původu a zeměpisných označení v případě produktů, u nichž je tato ochrana upravena předpisy Evropské unie. Zákon podle ministra odráží skutečnost, že přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označeních z roku 2019 umožňuje získat pro unijně zapsaná označení původu vedle ochrany unijní i ochranu mezinárodní. Česko se k aktu připojilo letos 2. června.

Nositelé práv, kterým byla udělena národní ochrana, se budou muset do 14. září rozhodnout, zdali chtějí tuto ochranu změnit na unijní nebo mezinárodní. Úřad průmyslového vlastnictví je o nutnosti tohoto rozhodnutí již informoval. Norma počítá s přičleněním EU k mezinárodní dohodě o ochraně označení původu a má v českém právu vyhovět závazkům, které z tohoto připojení plynou.

Produkty pod unijní ochranou nebudou pod ochranou národní. Mají se tím odstranit rozdíly v kvalitativních požadavcích na tyto výrobky. „Ochrana označení původu a zeměpisného označení není pouze ochranou producenta zboží, jako je tomu u ochranných známek, ale je ochranou spotřebitele, který původu určitého druhu zboží přisuzuje určité kvalitativní znaky,“ uvedla vláda ve zdůvodnění předlohy. Označení původu vychází z názvu území u zboží, jehož kvalita nebo vlastnosti jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory. Zeměpisným označením je název pro zboží, které má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu.

Zdroj: ČTK

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down