22.12.2023 | 11:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Město Karlovy Vary připravuje revitalizaci Sadů Karla IV.

Sady Karla IV. v Karlových Varech čeká v příštím roce výrazná proměna. Prostor v blízkosti Císařských lázní se promění na pobytový park s novou zelení, cestní sítí, lavičkami a dalším mobiliářem a osvětlením. Atraktivním prvkem bude nová autobusová zastávka se zelenou střechou. Součástí revitalizace bude pokácení nevhodných dřevin.

„Projekt obnovy Sadů Karla IV. připravujeme ve spolupráci s Kanceláří architektury města Karlovy Vary a správcem městské zeleně, tedy Lázeňskými lesy a parky Karlovy Vary. Naším záměrem je prostor více otevřít, dát vyniknout pískovcové soše Karla IV. Zároveň ale klademe důraz na citlivý zásah do stávající zeleně. Kácení proto bude minimální, naopak náhradní výsadba velkorysá a kvalitní,“ představuje vizi proměny parku radní města Karlovy Vary Petr Bursík.

Samotné realizaci, která bude zahájena v první polovině příštího roku, bude předcházet nezbytné kácení vybrané zeleně. Naplánováno je na čtvrtek 30. listopadu. Zredukovány budou keřové skupiny a odstraněny budou čtyři vzrostlé stromy. Konkrétně se jedná o smrk, dvě břízy a jeden jírovec maďal. „Důvodem k jejich pokácení je poškození kořenů dřevin a odumřelé větve, náklon stromů a blízkost šachet. U smrku navíc dochází k prosychání, na bříze jsou vyhnívající řezné rány,“ vysvětluje ředitel městské organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary Stanislav Dvořák a dodává: „Ke kácení samozřejmě disponujeme souhlasným stanoviskem Odboru památkové péče i Odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary. Ten jako orgán ochrany přírody vyjmenované dřeviny vyhodnotil jako pouze krátkodobě perspektivní. Jejich ponechání při revitalizaci označil za nevhodné z kompozičního i provozně bezpečnostního hlediska. K žádosti o povolení ke kácení jsme přikládali i dva posudky znalců v oboru dendrologie.“

Pokácené dřeviny nahradí nové

Součástí vizuální proměny Sadů Karla IV. bude nová zeleň, čímž bude také naplněna povinnost náhradní výsadby, kterou orgán ochrany přírody uložil. Náhradou za pokácené stromy budou vysázeny nové okrasné dřeviny. Půjde o javor mléč, šestnáct jírovců pleťových, dvě třešně chloupkaté a šest lip velkolistých. „O vysazené stromy budeme samozřejmě pečovat. Pokud by došlo k jejich úhynu, vysadíme stromy nové,“  potvrzuje Stanislav Dvořák.

Celková revitalizace sadů bude zahájena na jaře

Prostor Sadů Karla IV. má pojetím rekonstrukce navázat na okolí, zejména přilehlé Císařské lázně. Součástí revitalizace proto bude i navazující komunikace. „Návrh má být propojením ducha 19. století se soudobými přístupy k designu, klimatu a možnostem péče a provozu. U komunikace jsme se rozhodli navázat na historizující ráz lokality a podobu nedalekého Festivalového mostu, který jsme zrekonstruovali v loňském roce. Proto jsme pro komunikaci zvolili povrch ze žulové dlažby,“ vysvětluje radní Petr Bursík.

Architektonické řešení Sadů Karla IV. připravila Kancelář architektury města ve spolupráci s Ateliérem Krejčiříkovi. Projektanti navrhli novou síť mlatových cest, plochu doplní nejen nové stromy a keře, ale také nové záhony s letničkami. Pro relaxaci budou v praku doplněny klasické lavičky, obloukovité lavice a místo původního altánku je nově navržený sedací taburet. Nové bude i osvětlení, odpadkové koše a informační systém. Návrh počítá i s vybudováním autobusové zastávky se zelenou střechou.

Zdroj: Město Karlovy Vary

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down