Jak moc je sídelní zeleň veřejná a kdo ji vlastní?

V souvislosti s rychlou urbanizací, měnícím se stavem životního prostředí a probíhající klimatickou změnou tvoří sídelní zeleň klíčový aspekt většiny evropských i světových strategických dokumentů řešících budoucí obyvatelnost a udržitelnost městského prostředí. Problematika sídelní zeleně, zelené infrastruktury a benefitů, které jsou na ní vázané, se tak stala aktuálním vědeckým, ale i aktuálním politickým a celospolečenským tématem.

Předložený příspěvek na souboru celkem 1087 ha sídelní zeleně devíti měst ČR analyzuje, jaká je výměra veřejné zeleně těchto měst, kdo tuto zeleň spravuje, resp. kdo ji vlastní a jak je tato zeleň a na ní vázané benefity přístupná obyvatelům předmětných měst. Práce doložila, že téměř dvě třetiny z výměry ploch sídelní zeleně je v majetku daných měst. Z hlediska přístupnosti je téměř 80 % sídelní zeleně veřejně přístupné bez jakéhokoliv omezení.

Společenský kontext

Během letošního horkého léta byla v srpnu zveřejněna 51. výzva OPŽP, která podporuje kromě jiného zpracování Studie systému sídelní zeleně. Pro krajinářskou architekturu, správce a plánovače sídelní zeleně se jistě jedná o horké téma, a to nejen proto, že se zpracování systémů sídelní zeleně českých měst konečně dočká potřebné finanční podpory. Pro zpracování předmětných studií byl současně zveřejněn Metodický rámec, který je dostupný na https://opzp.cz/dotace/51-vyzva/.

Tento článek je ze strany autorů chápán jako konkrétní příspěvek k danému tématu, který vychází z relativně široké zkušenosti při navrhování systémů zeleně a je založen na reprezentativním souboru dat. Sledovaným cílem je rovněž přiblížit vybrané souvislosti a principy uplatněné v Metodickém rámci.

Systém sídelní zeleně v metodice

Téměř dvě třetiny z výměry ploch sídelní zeleně vlastní daná města. V otázce péče, plánování a rozvoje sídelní zeleně je tak zcela stěžejní úloha samospráv, územních plánovačů a správců zeleně daných měst. Význam kvalitní sídelní zeleně nabývá stále na významu z hlediska obyvatelnosti našich měst, a to nejen ve vazbě na adaptaci měst na klimatickou změnu či širokou škálu benefitů, kterou sídelní zeleň poskytuje a plní. Aktuální postoje k metodickým postupům plánování koncepčního rozvoje systémů sídelní zeleně českých měst jsou shrnuty ve veřejně přístupném dokumentu: Metodický rámec zpracování studie systému sídelní zeleně (Ministerstvo životního prostředí, Praha 2023).

Text a foto doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.,

Ústav biotechniky zeleně, Zahradnická fakulta MENDELU

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 11/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down