Inovace v produkci zelenin na dosah robotické ruky

Zdánlivě neměnné zahradnické a zemědělské činnosti prochází v posledních desetiletích hlubokou revolucí. Díky moderním technologiím a inovativním přístupům se zemědělství mění v dynamický obor. Mechanizace, automatizace, využití hnojiv a pesticidů, a pokročilé techniky šlechtění rostlin značně zvyšují produktivitu.

Stále se objevují nové možnosti pro zlepšení a propojování dříve oddělených oborů. Tyto inovace transformují způsoby pěstování potravin a způsob, jakým hodnotíme vliv zemědělství na životní prostředí.

Aktuální stav i očekávaný vývoj pěstování zeleniny v České republice naznačují, že země postupně ztrácí svou soběstačnost. Tento trend se například v loňském roce projevil "cibulovou krizí". Na druhé straně došlo k relativní stabilizaci ploch určených pro zemědělství, a díky příznivým klimatickým podmínkám byly výnosy za rok 2023 považovány za dobré. Současně je patrný vzrůstající zájem mladých zemědělců o návrat k pěstování a o samozásobitelství. Rovněž se zvyšuje podpora pro výrobu bezpečných a zdravých potravin z domácí produkce.

Přesné zemědělství 

Automatizace, často spojovaná s konceptem „chytrého zemědělství“, představuje soubor technologií, které zvyšují efektivitu provozů tím, že automatizují procesy produkce plodin. Ačkoliv tyto technologie mohou být relativně drahé a nové, stále více zemědělských podniků začíná integrovat automatizaci do svých procesů. Primárním cílem je eliminovat monotónní, opakující se nebo fyzicky náročné úkony.

Automatizace se zaměřuje zejména na programování strojů, přesnost a kvalitu práce, dodržování stanovených limitů, chytrou selekci a bezpečnost provozu. Obsluha definuje parametry programování a má roli kontroly kvality výstupu. Není vázána po dobu provádění operace a automatizace jí umožňuje vykonávat i další úkoly nad rámec běžné práce.

Typickým příkladem jsou kontrolní a zabezpečovací funkce strojů, které automatizace přebírá. Tím se předejde nestandardní produkci, nadměrnému opotřebení stroje přetěžováním nebo plýtvání zdroji při špatném nastavení. Jakákoli odchylka mimo povolené limity je okamžitě detekována a stroj na ni reaguje svým přenastavením.

Celý text článku nalezete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 5/2024*

Text a foto: Ing. Vladimír Mašán, Ph.D., Ing. Vojtěch Ferby, Ing. Vlastimil Slaný, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down