17.12.2023 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hyalesthes obsoletus ve vinicích s příznaky stolburu bramboru

Monitorování výskytu Hyalesthes obsoletus probíhalo na třech lokalitách u odrůdy Chardonnay, která je citlivá k fytoplazmě stolburu bramboru. Výskyt byl hodnocený na bylinné vegetaci v meziřadí vinice a také v okolí vinic. Vyšší výskyt dospělců byl zjištěný na bylinné vegetaci v okolí vinic. Nejvyšší výskyt se projevoval během července. Na lokalitách Pavlov a Sedlec u Mikulova byl vyšší výskyt zaznamenaný dříve než na lokalitě Blatnice pod Svatým Antonínkem.

V posledních několika letech se ve vinicích stále častěji projevuje fytoplazma stolburu bramboru (Potato stolbur phytoplasma, která se u révy vinné označuje jako Grapevine bois noir phytoplasma). Tato fytoplazma způsobuje u révy vinné fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy.

Žilnatka vironosná

Přenašečem stolburu je žilnatka vironosná (Hyalesthes obsoletus). Jde o polyfágní druh, který se vyskytuje na mnoha druzích rostlin. Rozmnožování tohoto hmyzu probíhá výhradně na plevelné vegetaci. Žilnatka vironosná klade vajíčka do horní vrstvy půdy, v blízkosti kořenů hostitelských rostlin. Všechna larvální stadia škůdce se živí na kořenech hostitelských rostlin. Druhý a třetí instar hibernuje v hloubce 20–25 cm, kde je chráněný před poškozením mrazy. Letová aktivita dospělců závisí na jarních teplotách a hostitelské rostlině. Populace, která žije na svlačci létá o tři až čtyři týdny dříve než populace, která žije na kopřivě. Na začátku až v polovině června se objevují dospělci, kteří přelétají mezi různými druhy rostlin. Larvy získávají fytoplazmu stolburu z kořenů jejich primárních hostitelů a potom ho jako dospělci přenáší na révu vinnou a další hostitele (Bressan et al. 2007). Dospělci, kteří vylétají z půdy, jsou již infekční. Pouze stadium dospělce žije nad úrovní půdy.

Pokusy s inokulací fytoplazmy stolburu v podmínkách vinice prokázaly, že brzké infekce a příznivé podmínky počasí mohou způsobovat projev příznaků na keřích ve vinici ve stejném vegetačním období, kdy byly keře infikované (Maixner 2011). Cyklická proměnlivost v projevu příznaků choroby je typická pro stolbur. Let žilnatky vironosné může přetrvávat od června až do srpna. K nejčastějším infekcím révy dochází obvykle v červenci a srpnu. Může to souviset s průběhem počasí i ošetřováním vinice.

Text a foto prof. Ing. Pavel Pavloušek, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Celý článek najdete v časopisu Zahradnictví č. 12/2023.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down