Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Poláková Lucie

18.02.2015 | 12:33

Využitie mykorízy v záhradníctve

Mykoríza je symbiotické spolužitie húb a vyšších rastlín, ktoré sa vyskytuje u veľkého počtu rastlín (približne 92 % čeľadí rastlín). Z rôznych typov mykorízy sú v záhradníctve využiteľné arbuskulárna, vresovcová, arbutoidná, orchideová mykoríza a ektomykoríza. Všeobecne má mykoríza priaznivý vplyv na rast, kvitnutie a rodivosť rastlín, na adaptáciu pri prechode z in vitro do in vivo podmienok a pri presádzaní na trvale stanovište. Intenzívne obrábané pôdy vyžadujú zavedenie mykorízy do prostredia, pri dodržaní určitých zásad však mykoríza v prostredí pretrváva. Nevyžaduje podstatnú zmenu pestovateľskej technológie, mení sa prístup k hnojeniu a použitie niektorých fungicídov. Exploitation of mycorrhiza in horticulture Summary Mycorrhiza is a symbiotic association between fungi and vascular plants which occurs in a broad spectrum of plants (approx. 92 % of plant families). From various types of mycorrhizathere maybe used in horticulture the following types – arbuscular, ericoid, arbutoid, orchidmycorrhiza, and ectomycorrhiza. Mycorrhiza has, in general, positive influence on growth, flowering and productivity of plants, adaptation during transition from in vitro into in vivo conditions and after transplanting onto a permanent site. Intensively cultivated soils require introduction of mycorrhiza into the system, keeping some principles makes it persist however. Mycorrhiza does not requires ubstantial modification of a growing technology, aproach to soil fertilization and use of some fungicides should be changed anyhow.
Kategorie: 
17.02.2015 | 12:02

Produkcia listovej a strukovej zeleniny v SR

Plochy a produkcia zeleniny na ornej pôde aj v záhradách všeobecne klesajú. Celkové výmery šalátu hlávkového na ornej pôde so záhradami boli 330 ha v roku 2002 a znížili sa do roku 2013 na 304 ha, plochy strukovej fazule poklesli z 334 na 270 ha za rovnaké obdobie. Najväčšiu plochu zaberá hrach strukový, ale aj pri ňom nastalo zníženie plochy od roku 2002 z 2204 ha na 1705 ha do roku 2013. Výnimku tvoril špenát, ktorého rozloha narástla za 12 rokov na ornej pôde zo 105 na 139 ha a celkove na ornej pôde, vrátane záhrad zo 135 na 199 ha. Celková produkcia (orná pôda + záhrady) sa zvýšila od roku 2002 do roku 2013 pri šaláte hlávkovom z 1822 ton na 2193 ton, pri špenáte z 1280 na 1851 ton a pri fazuli sa zaznamenal v roku 2013 trojnásobný nárast oproti roku 2002. Hrachu sa urodilo v roku 2013 o 34 % menej ako v roku 2002. V roku 2011 bola spotreba listovej a strukovej zeleniny spolu 4 kg. Toto množstvo predstavuje približne 4% podiel zo skutočnej spotreby zeleniny na osobu ročne. Summary Area and production of vegetables on arable land and in gardens generally decreases. Lettuce acreage of arable land with gardens were 330 ha in 2002 and fell in 2013 to 304 ha, area leguminous beans fell from 334 to 270 ha over the same period. The largest area covers peas but there was also a reduction in the area since 2002, from 2,204 ha to 1,705 ha in 2013. Exceptions were spinach, the area increased during 12 years on arable land from 105 to 139 ha and the total area including arable land and gardens increased from 135 to 199 ha. Total production (arable land + garden) increased from 2002 to 2013 in the lettuce from 1,822 tons to 2,193 tons in spinach from 1,280 to 1,851 tons, and in beans were recorded in 2013 a threefold increase compared to 2002. Yield of peas was in 2013 about 34 % less than in 2002. In 2011 was consumption of leafy and leguminous vegetables about. 4 kg. This represents about 4% of the actual consumption of vegetables in kg per person per year.
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down