Selekce a odrůdy ořešáku

Během staletí se vytvořily v jednotlivých oblastech vlivem místního prostředí i přirozeným výběrem četné klimatické a ekologické typy ořešáku. Ty se staly základním materiálem pro vyšlechtění odrůd ořešáku s dobrou jakostí plodů a odolností vůči chorobám a chladu.

Všechny starší stromy ořešáku se u nás donedávna množily výhradně semenem, téměř každý strom se liší svými vlastnostmi od ostatního. Z tohoto důvodu u těchto stromů nemůžeme mluvit o odrůdách. S počátečním pěstováním kvalitních ořešáků se začalo až na základě výběru a zaregistrování matečných stromů jako nejjednodušší a nejrychlejší způsob šlechtění. Hlavní důraz se kladl při počátečním výběru matečných stromů pro další vegetativní množení (roubování) na odolnost vůči chorobám, mrazu a jakost plodů.
Ořešáky množené štěpováním si zachovávají vlastnosti a znaky matečného stromu, brzy a hojně plodí. Na rozdíl od semenných stromů, štěpované slaběji rostou, dožívají se kratšího věku, dříve stárnou a jejich produkce je technologicky složitější a dražší. Požadavky kladené na registrované odrůdy ořešáku vlašského je zdravý, střední až bujný vzrůst stromu, středně až pozdně rašící, květenství homogamní nebo proterogynické s kratší vegetační dobou.
Výběrem nejhodnotnějších ořešáků je pro pěstování v našich podmínkách v současné době doporučeno jedenáct odrůd ořešáku vlašského. Ve Státní odrůdové knize České republiky jsou ze štěpovaných odrůd ořešáku vlašského zapsány odrůdy ´Apollo´, ´Bohumil´, ´Jupiter´, ´Lake´, ´Magdon´, ´Mars´, ´Saturn´, ´Seifersdorfský´, ´Sychrov´, ´Vilém´ a ´Buchlov´
Všechny vyjmenované odrůdy ořešáku mají světle žluté nebo světle hnědé osemení jader, kromě odrůdy ´Sychrov´, která má tmavě červené osemení (tenká slupka na povrchu „jádra“), vlastní vnitřní semeno (děloha) zůstává smetanově bílá. Vlašský ořešák s červenými „jádry“ není kuriozitou, protože se vyskytuje i když v malém počtu jedinců na celém našem území. Nejčastěji se jedná o plody typu polopapírků nebo kamenáčů s různě zbarveným osemením od růžové, světle červené, tmavě červené až po tmavě fialově červené. Cennou vlastností těchto červenosemenných plodů je, že jádra stářím nehořknou, jak tomu často bývá u ořechů s hnědým osemením.

Základní typy ořešáků
Podle tloušťky a pevnosti skořápky (endokarpu) rozeznáváme tyto základní typy:
● kamenáče – tlustá a velmi tvrdá skořápka, plody obtížně luštitelné. Hmotnost skořápky je podstatně vyšší než hmotnost jádra.
● křapáče – plody převážně velké, skořápka je tlustá ale křehká, dobře se luští a dutina plodu jen částečně vyplňuje jádro a proto hmotnost skořápky výrazně převyšuje hmotnost jádra.
● polopapírky – všechny zaregistrované uznané odrůdy ořešáku vlašského jsou tohoto typu s tenkou, ale pevnou skořápkou, která se snadno luští (často i pouhým stiskem v ruce). Poměr hmotnosti jádra k hmotnosti skořápky se většinou pohybuje od 1:1 do 1,2:1,5, nebo od 47 – 52 % hmotnosti jádra. Dutina skořápky je zcela vyplněna jádrem.
● papírky – ořechy s velmi tenkou a křehkou skořápkou, při pouhém tlaku v ruce se skořápka snadno rozdrtí. V nevhodných podmínkách trpí skořápka proděravěním a tyto plody bývají poškozovány ptactvem. U perforovaných plodů jádra snadno plesniví, ořechy špatně snáší dopravu a skladováni. Dutina skořápky je zcela vyplněna jádrem. Hmotnostní poměr mezi skořápkou a jádrem je stejný jako u polopapírků.

Kromě základních typů se vyskytuji další podtypy polokamenáčů, polokřapáčů, papírků, lišící se tvarem i velikosti plodů. Pozornost si ještě zaslouží méně často pěstovaný ořešák hroznovitý. Od ostatních typů se liší tím, že v jednotlivých hroznech mívá násadu od 9 do 20 i více plodů, jejich velikost závisí od konečného počtu dospělých plodů. Většinou se jedná o plody střední, spíše malé, typu kamenáčů Juglans regia var. ´Racemosa´ nebo polopapírků i papírků Juglans regia var. ´Fertilis´. Stromy rostou slaběji, brzy plodí a zpravidla jsou méně mrazuvzdorné.
Charakteristika odrůd
´Apollo´
Odrůda byla vyšlechtěna na šlechtitelské stanici Valtice. Vytváří široce kulovité koruny, roste bujně. Je to částečně samosprašná odrůda s proterogynickým květenstvím, vhodným opylovačem je odrůda ´Jupiter´. Plody má velké, vejčité s menší vrcholovou špičkou. Typem skořápky se řadí do polopapírků. Povrch skořápky je málo zvrásnělý, většinou hladký. Zraje ve třetím. týdnu měsíce záři. Doporučuje se pro teplejší oblasti.
´Buchlov´
Hybridní strom byl nalezen pracovníky Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích. Vytváří velké vznosné koruny středně bujného vzrůstu. Je částečně samosprašný, květenství proterogynické, vhodným opylovačem je odrůda ´Jupiter´. Plody má velké, kulovitého až oválného tvaru, souměrné, bez vrcholové špičky. Patři do skupiny polopapírků, skořápka nepatrně zvrásnělá, hladká. Zraje ve druhém až třetím týdnu v září. Odrůda je vhodná do nejteplejších oblasti pro produkční výsadby.
´Bohumil´
Odrůda byla vyšlechtěna ve firmě Seva – Flora Valtice. Vytváří bujné vznosné koruny. Odrůda je částečně samosprašná s proterogynickým květenstvím a nejlépe je opylována odrůdami ´Jupiter´ a ´Apollo´. Plody jsou velké až velmi velké, vejčité, krátce zašpičatělé. Patří do skupiny. polopapírků, skořápka středně silně zvrásnělá. Zraje ve čtvrtém týdnu měsíce září. Odrůda je vhodná do nejteplejších poloh pro produkční výsadby.
´Jupiter´
Odrůda byla vyšlechtěna ve Šlechtitelské stanici ve Valticích. Vytváří široké, kulovité, řídce mírně převislé koruny, středně bujného vzrůstu. Odrůda je cizosprašná, květenství proterandrické, vhodným opylovačem je odrůda ´Mars´. Plod je velký, široce vejčitý až vejčitě oválný,
krátce zašpičatělý, typu polopapírků, skořápka jemně zvrásnělá. Zraje ve třetím týdnu v září. Odrůda je vhodná pro teplé až středně teplé polohy. Pozdě raší a kvete.
´Lake´
Pochází z USA. Vytváří středně bujné vznosné koruny. Odrůda je samosprašná, kvetení je homogamické. Plod je velký, vejčitý až oválný s nepatrnou špičkou. Skořápka typu polopapírku, jemně zvrásnělá, téměř hladká a pevná. Zraje ve třetím týdnu v září. Prospívá i v méně teplých polohách.
´Magdon´
Hybridní strom byl nalezen pracovníky VŠÚO Holovousy. Vytváří široké, bujné, řídce a částečně převislé koruny. Odrůda je částečně samosprašná, nejlépe je opylována odrůdami ´Jupiter´ a ´Apollo´. Květenství je proterandrické a kvete středně raně. Plod je středně velký, široce vejčitý až oválný, povrch skořápky mírně zvrásnělý s malou špičkou na vrcholu. Typem skořápky patří do polopapírků. Zraje ve třetím až čtvrtém. týdnu v září. Prospívá i ve středně teplých otevřených polohách.
´Mars´
Hybridní strom byl nalezen pracovníky VŠÚO v Holovousích. Strom vytváří středně široké, bujně rostoucí koruny. Odrůda je samosprašná, kveteni je homogamické, kvete velmi pozdě. Plod je velký, široce vejčitého až oválného tvaru s výraznou špičkou na vrcholu. Skořápka je typu polopapírku, slabě zvrásnělá, téměř hladká. Zraje ve třetím týdnu v září. Plodí brzy, dobře a pravidelně, vhodná odrůda pro velkovýsadby.
´Saturn´
Hybridní strom byl nalezen pracovníky VŠÚO v Holovousích. Strom vytváří bujně rostoucí vznosné, kulovité a řídké koruny. Odrůda je částečně samosprašná, kvetení je proterogynické a vhodným opylovačem je odrůda ´Apollo´. Plod je středně velký až velký, opak vejčitého tvaru s nepatrným hrotem na vrcholu. Skořápka je typu polopapírku, téměř hladká, pevná. Zraje ve čtvrtém týdnu měsíce září. Do plodnosti nastupuje středně pozdě, plodí téměř pravidelně.
´Seifersdorfský´
Byl nalezen Ústavem pro ovocnářství a zahradnictví v Pillnitz u Drážďan v Německu. Strom vytváří bujné, vznosné, kulovité a pravidelné koruny. Odrůda je téměř samosprašná, kvetení je homogamické. Doba kvetení je středně raná. Plod je velký, kulovitý až mírně oválný s nepatrným hrotem. Skořápka je typu polopapírku, hladká. Zraje ve třetím týdnu v září. Je vhodnou odrůdou do velkovýsadeb v teplých i středně teplých polohách.
´Sychrov´
Šlechtitelem je Ing. Jan Zima z Turnova. Strom roste poměrně bujně, vytváří vznosnou, kulovitou, pravidelně stavěnou korunu. Plod je středně velký, oválný s krátkou špičkou na vrcholu. Skořápka slabá, typu polopapírku, částečně zvrásnělá, hladká. Tato odrůda se vyznačuje karmínově červeným osemením. Vyznačuje se velmi dobrou chuti s kvalitními plody. Zraje ve druhém až třetím týdnu v září a je vhodná do všech oblasti pro pěstováni ořešáků.
´Vilém´
Odrůda vznikla jako hybridní semenáč ve firmě Seva – Flora ve Valticích. Strom roste středně bujně, koruna je polovzpřímená. Plod je velký, široce kulovitý s téměř neznatelnou špičkou na vrcholu. Skořápka typu polopapírku, středně zvrásnělá, pevná. Zraje ve čtvrtém týdnu měsíce září až počátkem října, vyžaduje teplé polohy.

Komentáře ke článku 6

 • Zdenka Zemánková

  Mám ořešák starší asi 40 roků nikdy moc nerodil je opravdu veliký a každé jaro má velké množství jehněd, které opadají a dělají nepořádek. Poraďte prosím co dál se stromem.

  Děkuji

 • Ivona Pešková

  Dobrý den,
  máme na zahradě několik let starý ořešák – zřejmě křapáč. V letošní úrodě se objevují ořechy, u nichž je STŘED JÁDRA NARŮŽOVĚLÝ. Můžete mi prosím poradit, zda se jedná o nějakou chorobu a ořechy nejsou vhodné ke spotřebě, nebo jde např. jen o reakci na nějaké hnojení, resp. něco, co se nikoli naším zásahem dostalo do půdy (ořechy klasicky nehnojíme, jen na podzim půdu pod ořechem lehce vápníme). Děkuji za odpověď.
  Ivona

 • Reslova

  Dobrý den,
  obracím se na Vás s dotazem, zda existuje ořešák menšího vzrůstu, tak aby koruna stromu nepřesahovala v průměru 6m. V případě existence bych prosil o uvedení pěstitele, který by mi mohl tento ořešák dodat.
  Děkuji.

 • Schnabl oldřich

  Dobrý den,
  obracím se na Vás s dotazem, zda existuje ořešák menšího vzrůstu, tak aby koruna stromu nepřesahovala v průměru 6m. V případě existence bych prosil o uvedení pěstitele, který by mi mohl tento ořešák dodat.
  Děkuji.
  Schnabl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *