Filtr
Advocat_LOGO

Promlčení v podnikatelské praxi

Ve vztazích mezi podnikateli občas dojde k tomu, že odběratel má problém se včasným zaplacením dodaného zboží nebo služby. Solidní dlužník by se měl v takovém případě ozvat sám (ideálně s předstihem), sdělit dodavateli, že mu momentální situace neumožňuje zaplatit včas, a navrhnout způsob řešení (např. posečkání se zaplacením nebo splátkový kalendář). Z naší praxe však vyplývá, že část dlužníků své dluhy neřeší, případně s dodavatelem ani nekomunikuje. Někdy pomůže výzva k zaplacení dluhu sepsaná advokátem, jindy nezbude než se obrátit na soud. Dodavatel by však neměl s vymáháním své pohledávky za odběratelem nadmíru otálet, aby se nestala promlčenou.

Kategorie: Trh - politika

Aktuální články

Kvalitní osivo je hlavním intenzifikačním faktorem v moderním zelinářství

Kvalita osiva je základem pěstitelského úspěchu

Kvalitní osivo je hlavním intenzifikačním faktorem v moderním zelinářství. Prakticky nepřeberné množství odrůd zelenin registrovaných v ČR, které mohou farmáři pěstovat, umožňuje každému vybrat si konkrétní typ pro svoji produkci. Souběžně s volbou odrůdy je ale důležitá také kvalita osiva. Podle vyjádření samotných farmářů není ale úplně zřejmé, co kvalita...

Kategorie: Zelinářství

Systémy dopestovania sadby zeleniny

Význam predpestovania sadby zeleniny spočíva predovšetkým vo vylúčení nepriaznivých klimatických podmienok v počiatočnej fáze rastu rastlín a skrátení vegetačného obdobia pestovanej plodiny na trvalom stanovisku. Samotné zlepšenie ekonomickej úspešnosti pestovania súvisí s nižšou spotrebou osiva v porovnaní s pestovaním z priamej sejby, ako aj zvýšením podielu zeleniny uvádzanej na trh...

Kategorie: Zelinářství

Udržovaný trávník, juky a jiřinky ve spojení s historickou venkovskou architekturou

Zoo jako botanická zahrada: Welsh Mountain Zoo

Zoologické zahrady již dávno nejsou jen soustavou klecí s výstavou živých zvířat. Prostory pro živočichy se zvětšují a získávají přírodnější ráz – dochází k botanizaci, alespoň tedy ve většině významných zoologických zahrad. Některé z nich jsou dokonce dlouhodobě oficiálně podle názvu zároveň zahradami botanickými (např. Zoo Plzeň, Wilhelma Stuttgart). Jiné...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Centrální prostor zahrad - Supertrees Grove s visutou lávkou OCBC Skywalk

Jiný svět v singapurských Gardens by the Bay

Singapur je ostrovní městský stát v jihovýchodní Asii. Je to významný dopravní uzel s velkým přístavem a letištěm. Každá jeho charakteristika začíná pojmem silná ekonomika, kterou dává město velmi okatě najevo. V zálivu, který byl za koloniálních časů frekventovaným přístavem, vyrostlo město mrakodrapů zajímavě kontrastujících se starou zástavbou malých čínských...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Odrůda ´Lavandelturm´ dorůstá výšky až 1,8 m a kvete raně bledě levandulově růžovými květy

Rod Veronicastrum Heist. ex Fabr. – historie pěstování a odrůdové sortimenty

Jak už bylo na stránkách tohoto periodika zmiňováno, trvalkou sezóny bylo Spolkem českých perenářů vyhlášeno Veronicastrum – vzrůstná trvalka v zahradách ještě před čtvrtstoletím docela opomíjená, v současnosti ale velmi populární se slibně se rozvíjejícími odrůdovými sortimenty. Její nominace vychází z nevšední uplatnitelnosti, půvabu a vitality jejích pro praxi znovu...

Kategorie: Květinářství

Poškození rajčete makadlovkou

Makadlovka Tuta absoluta – významný škůdce rajčat

Makadlovka Tuta absoluta patří v původních oblastech výskytu v Jižní Americe k nejvýznamnějším škůdcům porostů rajčat. V posledních letech bylo zaznamenáno její masové šíření v jižních částech Evropy, zejména ve Španělsku. V roce 2013 byla makadlovka poprvé detekována i na území České republiky (na Prostějovsku), tento výskyt byl eradikován.

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Nedostatek vápníku na listu révy vinné

Náročnost vybraných odrůd révy vinné na živiny v průběhu kvetení

V letech 2015 a 2016 proběhlo sledování obsahu asimilovaných živin v sušině listů v rámci vybraných odrůd révy vinné. Vzorkování probíhalo ve fázi kvetení révy. U vybraných kultivarů jsme mapovali úrovně obsahů živin dusíku, fosforu, draslíku, hořčíku, vápníku a železa a tedy jejich schopnost hospodařit s živinami a náročnost na...

Kategorie: Vinohradnictví, Výživa