Jak správně a ekonomicky zavlažovat trávníky

KOLIK VODY PRO TRÁVNÍK V klimatických podmínkách České republiky představuje roční úhrn srážek přibližně 1/3 až 1/2 potřebného množství vláhy pro optimální růst kvalitního trávníku. Většina trávníků potřebuje během vegetačního období od jara do podzimu 600 – 800 mm srážek na metr čtvereční. Některé druhy založené na velmi propustném písčitém podloží (např. greeny na golfovém hřišti) potřebují vody ještě více.

Tomuto požadavku odpovídá týdenní závlahová dávka 25 – 40 litrů na 1 metr čtvereční a hodinu. Toto množství vody bývá často významové spojováno s pojmem „srážková výška PR“, udávaná v mm/hod (1 mm/hod = 1 litr/hod). Pro trávník však není důležité jen celkové množství vody, ale především rovnoměrnost a pravidelnost zálivky.

JAK ČASTO ZAVLAŽOVAT
Doporučená frekvence zavlažování trávníků se bude měnit spolu s jejich stářím. U nově zakládaných trávníků je důležité v prvních několika týdnech po výsevu volit relativně časté zavlažování s malou dávkou vody, třeba i několikrát denně v intervalech 4-6 hodin a v suchých dnech i třeba po 3-4 hodinách. Důvodem je fakt, že nově založený trávník nemá ještě dostatečně vyvinutý kořenový systém a mladý trávník není tedy schopen zadržovat příliš velké množství vody. V krajním případě může dojít při zavlažovaní ze shora (rozstřikem vody z postřikovačů) až k odplavování travního semene spolu se zeminou. Voda tak odtéká zcela nevyužitá, navíc erozivní účinky vody způsobují škody na novém trávníku. V prvních týdnech tedy stačí udržovat vlhkost jen v několika centimetrech zeminy na povrchu. Platí tedy pravidlo zavlažovat málo ale často. Jiná je ovšem situace po několika týdnech od výsevu. Pokud je již po první seči a kořenový systém trávníku již zesílil (po 5 – 8 týdnech), je vhodné snížit frekvenci závlahy nejprve na jeden cyklus denně a později (po 2 – 4 měsících) již bude postačovat závlaha jen 2-3x týdně. Vydatnost zavlažování má být u déle založeného trávníku taková, aby půda pod trávníkem byla dostatečně vlhká alespoň do hloubky 8-12 cm, tedy až do míst kam zasahují kořeny trav. Pokud tedy doporučenou týdenní závlahovou dávku 25–40 litrů/m2 rozdělíme do 2-3 cyklů týdně (např. pondělí / středa / pátek), měli bychom jednorázově dodat vždy kolem 10 – 15 litrů na metr čtvereční. Ne více, ne méně. U systémů s rozprašovacími postřikovači je při správném překrývání obvyklá srážková výška kolem PR=40-60 mm/hod (tj. až 1 mm/min). Doba závlahy na jedné sekci by tedy mohla být přibližně 3-4 min. při denní závlaze nebo 10-15 min při závlaze 2-3x týdně. U rotačních postřikovačů bude s ohledem na odlišnou PR doba závlahy přibližně 2-3x delší. Hodnoty PR pro jednotlivé typy postřikovačů jsou k dispozici u všech seriozních výrobců závlahových systémů.
NE VÍCE
Při posuzování doby závlahy je třeba velký zřetel brát také na propustnost zeminy. Velmi tvrdé a udupané plochy jsou nepropustné a voda se tak nedostává ke kořenům. Dostatečná propustnost zeminy a obsah kyslíku ve vzduchových pórech je tak stejně důležitým faktorem pro růst kvalitního trávníku jako správný vodní režim. Při nadbytku vody v půdě bude po zaplnění vzduchových pórů další přitékající voda už jen bez užitku vyplavovat živiny. Při dosažení maximální kapilární kapacity se již další voda hromadí na povrchu a odtéká nevyužitá. Takový trávník je potom třeba i častěji hnojit.

NE MÉNĚ
Naopak při častém dávkování velmi malého množství vody (vícekrát denně) by se kořenový systém trávníku vyvíjel především v mělké hloubce těsně pod povrchem. To by mělo negativní vliv na jeho růst, kořeny by byly příliš mělko, byly by malé a trávník by byl náchylnější na vysychání. Také by se v něm více dařilo různým plevelům, jejich semena by lépe vzcházela a časem by se v trávníku více rozšiřovaly některé druhy mělce kořenících trav. Bylo by zde i větší riziko napadení plísněmi či houbami, a lépe by se dařilo mechu.

Zcela zbytečné je tedy dlouhodobé a opakované zavlažování několikrát denně. Bohužel je to častým jevem u mnoha provozovatelů závlahových systémů. Nejenže to trávě neprospívá, navíc se bez efektu spotřebuje voda, které si musíme stále více vážit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *