Zrušené vyhlášky

Dne 30.ledna 2003 byly zrušeny některé důležité vyhlášky a nařízení, mimo jiné i mou minulý týden v tomto listě citovaná vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. Tuto vyhlášku částečně nahrazuje Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Dále byla zrušena vyhláška ČÚBP č.42/1985 Sb., o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými pilami. Stejně jako předchozí by měla být nahrazena nařízením vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Stejně tak byl třicátý leden posledním dnem platnosti vyhlášky MPSV č. 12/1995 sb., o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot.
Ti z vás, kteří již mají za sebou několikaletou praxi, mi jistě dají za pravdu, že byly zrušeny stěžejní vyhlášky zemědělské praxe, jejichž nedodržování mělo za následek ztrátu jistě několika desítek, možná stovek lidských životů. A věřte, že pokud naši inspektoři bezpečnosti práce vyžadovali důsledné dodržování těchto vyhlášek, tak z praxe věděli proč. Určitě tím zachránili životy dalších neznalých. Dnes, když jsou výše jmenované vyhlášky minulostí se může zdát, že nastane anarchie a nebude podle čeho kontrolovat a nařizovat. Opak je však pravdou. Zákonodárce přenáší plnou zodpovědnost za bezpečnost práce na zaměstnavatele a výrobce zařízení. Každý výrobce nebo dovozce zařízení musí totiž ze zákona vybavit stroj dokumentací a návodem k obsluze. Každý zaměstnavatel je povinen se tímto návodem, který mimo jiné obsahuje i pasáž o bezpečnosti práce, řídit. Dále je zaměstnavatel povinen sám vyhledat a odstranit rizika, která by případně provozem stroje nebo zařízení mohla nastat. Jak se ale ukázalo, posouzení rizik může být a často je předmětem debaty a sporu mezi inspektorem a zaměstnavatelem. Proto nezapomeňte, inspektor bezpečnosti práce má vždycky pravdu, má totiž větší zkušenosti, viděl hodně mrtvých na pracovišti a hlavně, jde mu pouze o zdraví lidí. Proto ho poslouchejte a případná zjištěná rizika, která se také budou opírat o již zrušené vyhlášky, odstraňte.
Ing. Jaromír Šedivec,svazový inspektor bezpečnosti práce,
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – ASO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *