16.03.2012 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změny v registraci fungicidních a insekticidních přípravků

Vzhledem k tomu, že Zákon o rostlinolékařské péči striktně nařizuje (§ 3) „používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, další prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání podle tohoto zákona ….“ , je každá „fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu“ nucena sledovat změny v oficiálním registru povolených přípravků na ochranu rostlin, který vede Státní rostlinolékařská správa (SRS).

Nově registrované přípravky
Ve skupině nově registrovaných přípravků (tab. 1) na prvý pohled pěstitele zeleniny především zaujme přípravek Difcor 250 EC povolený proti obávané septoriové skvrnitosti celeru (Septoria apiicola). Ve skutečnosti však jeho účinná látka (difenoconazol) je stejná jako u přípravku Score 250 EC, který je proti uvedené chorobě celeru již delší dobu úspěšně používán. Pro souběžný dovoz je pak již od roku 2008 k těmto dvěma přípravkům povolen i přípravek Antiseptor.
Přípravek Acrobat MZ WG je jen novější a kvalitnější formulací (ve vodě dispergovatelné granule) dřívějšího přípravku Acrobat MZ, který se smí na trh uvádět jen do 30. 3. 2012 a používat maximálně. do 30. 3. 2013. Oproti přípravku Acrobat MZ již není přípravek Acrobat MZ WG registrován do polního salátu proti plísni salátové. Pro souběžný dovoz je povolen i přípravek Acrobat Plus WG.
Přípravek Manfil 80 WP s účinnou látkou mancozeb je ve skutečnosti jen obdobou přípravků Dithane DG Neotec, Dithane Neo Tec nebo Novozir MN 80 New. V zelenině je však povolen jen proti plísni bramborové na rajčeti.
Insekticidní přípravek Reldan 22 na prvý pohled vypadá jen jako obměna stávajícího přípravku Reldan 40 EC. Ten bylo možné používat na mšice u brukvovité zeleniny a proti houbomilce česnekové (tab. 4), kdežto Reldan 22 je možné použít jen na mšice v semenných porostech brukvovité zeleniny a ne již v porostech konzumních. Zde je třeba zdůraznit, že po ukončení používání Reldanu 40 EC (maximálně do 30. 6. 2012) bude proti houbomilce česnekové možné použít pouze přípravek Karate se Zeon technologií 5 CS.
Přípravek Rovral Aquaflo byl sice registrován již na konci roku 2010, avšak k dispozici na trhu byl většinou až od začátku roku 2011. Jeho použití v zelenině je prakticky shodné jako u předchozí formulace Rovral Flow, jehož používání bylo ukončeno již v polovině roku 2010.
Posledních pět přípravků uvedených v tab. 1 jsou určeny ke snížení citlivost, resp. posílení či zvýšení odolnosti rostlin. U přípravku Alginure je účinnou látkou výtažek z mořských řas, u přípravku VitiSan je to hydrogenuhličitan draselný (= soda bicarbona, jedlá soda, kypřící prášek do pečiva), u přípravku Rock Effect olej z plodů stromu Pongamia pinnata, u přípravku Myko-Sin deaktivované mleté sušené kvasnice, přesličkový extrakt a síran hlinitý a Myko-Sin VIN je pak ještě obohacen o přesličkový extrakt.

Rozšíření či omezení použití
Insekticidní přípravek Calypso 480 SC (tab. 2) byl doposud povolen pouze proti některým škůdcům ovoce, řepky a bramboru. V rámci minoritního použití bylo zásluhou Zelinářské unie Čech a Moravy od září 2011 použití tohoto přípravku rozšířeno i na mšice u druhů zeleniny uvedených v tab. 2.
Biopreparát Polyversum (oospóry Pythium oligandrum) byl do loňského roku povolen pouze do řepky. V současné době je jej možné použít i k moření osiva a máčení kořenů před výsadbou všech druhů zeleniny, moření osiva, máčení kořenů, zálivce a postřiku při vzcházení rajčat a k zálivce nebo postřiku při vzcházení u brukvovité zeleniny.

Text a foto Ing. Jaroslav Rod, CSc.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č.2/2012.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down