10.05.2021 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změny v podmínkách pro obchodování se Spojeným královstvím

(ÚKZÚZ) - Evropskou unií (EU) byla schválena rovnocennost tzv. ekvivalence pro polní přehlídky porostů a rovnocennost metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království.

Od 1. 1. 2021 bylo podmínkou pro dovoz osiv zemědělských druhů a zelenin udělení  rovnocennosti (tzv. ekvivalence) Spojenému království (UK) pro polní přehlídky a udržovací šlechtění. Ta je aktuálně udělena a je schválena se zpětnou platností k 1.1.2021. V případě splnění dalších podmínek pro dovoz osiva ze třetích zemí již lze dovážet osivo zemědělských druhů a zelenin z UK do EU. V rámci registrace odrůd zemědělských druhů a zelenin již nebude pro žadatele z UK požadováno založení udržovacího šlechtění v členských státech EU. Odrůdy zapsané prostřednictvím UK v evropských společných katalozích odrůd zemědělských druhů a druhů zelenin jsou vymazány. Rozmnožovací materiál těchto odrůd není nadále možné dovážet a uvádět do oběhu.

Stále zůstává v platnosti, že musí být dovážené stanovené zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů opatřeny rostlinolékařským osvědčením. U vyjmenovaných zásilek se na vnější hranici EU, popř. v jiných stanovených místech provádí dovozní fytosanitární kontrola. Zásilky je nutné zapsat před předložením zásilky do unijního informačního systému TRACES NT. Provedení této kontroly je zpoplatněno podle sazebníku platném ve státě, kudy zásilka vstupuje na území EU.

Pro vývoz rostlin a rostlinných produktů z EU do UK jsou fytosanitární podmínky a kontroly uplatňovány postupně ve třech časových obdobích. V rámci těchto období musí vývozci postupně opatřovat zásilky příslušnými doklady, registrovat se do informačních systémů UK a přihlašovat zásilky ke kontrolám.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down