11.07.2002 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změny na ministerstvu zemědělství

Současné organizační schéma ministerstva platí od počátku dubna. Řada dotazů ale naznačuje, že informace o změnách bude stále ještě aktuální.
Hlavním motivem změn byla snaha o racionálnější uspořádání ministerstva a příklon ke komoditní organizaci tohoto úřadu.

Především je potřeba vzít v úvahu, že v průběhu posledního roku došlo k řadě změn, které byly vyvolány potřebou vyhovět podmínkám EU. Tak byla posílena Agentura SAPARD, která zpracovává veškeré záležitosti z programu EU stejného názvu. Tato agentura musí zabezpečovat samostatně veškeré nezbytné funkce – platby, jejich kontroly atd. a je zařazena přímo do působnosti 1. náměstka ministra Ing. A. Kaliny.
Ministerstvo má nyní náměstky pro všechny významné obory – ekonomiku a související problémy (např. zakladatelskou činnost), vyjednávání s EU, lesní hospodářství, vodní hospodářství, zemědělskou výrobu a potravinářskou výrobu.
Nejvýznamnější pro zahradníky je samozřejmě sekce výrobní, kterou řídí náměstek ministra Ing L. Konšel. Základním motivem změn bylo přizpůsobení se funkčnímu modelu Evropské unie. Není to žádný přímý požadavek z Bruselu, ale racionální reakce na současné i budoucí úkoly. V působnosti náměstka pro zemědělskou výrobu zůstává vrchní ředitel pro zemědělské agentury, které jsou – až na výjimky - lokalizovány prakticky podle struktury okresů. Vzhledem k tomu, že je to mj. místo pro podávání žádostí o podporu, jsou jistě dostatečně známé i pro každého zahradníka. Nově vzniklo samostatné oddělení pro IACS, které má na starosti výkaznictví a statistiku a samostatné oddělení realizace dotační politiky. Z minulého období zůstává Odbor strukturální politiky a rozvoje venkova.
Mezi nejvýznamnější změny patří vznik nového odboru „Zemědělských komodit“, který řídí Ing. Stanislav Kozák a který vlastně vznikl z původního odboru zemědělské výroby sloučením problematiky odboru „Evropské integrace“ a části působnosti odboru „Marketingu a komodit“. Účelem je propojit současné problémy produkce s „evropskou budoucností“. Odborníci na evropskou legislativu současně jsou nebo budou odpovědni za řešení problémů jednotlivých plodin. Zajištění úkolů tak bude zcela jistě efektivnější.
Tedy to podstatné – v odboru „zemědělských komodit“ vznikla místo původního oddělení rostlinné výroby oddělení dvě. Oddělení polních plodin a oddělení speciálních kultur, které je zaměřeno na ovoce, zeleninu, révu vinnou, chmel, okrasné rostliny, léčivé rostliny a také len a konopí. Vzhledem k tomu, že v tomto oddělení je kumulována již zmíněná činnost implementace evropské legislativy, řešení současných výrobních problémů a také tvorba velmi žádoucích „Výhledových a situačních zpráv“, jde o činnost velmi bohatou. Personální zajištění zůstává stejné nebo se omezilo, protože jak do zmíněného oddělení, tak do celého odboru zemědělských komodit nepřešli všichni pracovníci, kteří se uvedenou problematikou v původních odborech zabývali.
Komplexní strukturu je možno nalézt na webových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz/cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down