Změna výše mzdy

Úvodem se sluší připomenout rozdíl mezi pojmy mzda a plat, které bývají v praxi často zaměňovány. Jak mzda, tak plat jsou peněžitým plněním, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za práci. Rozdílem je však to, že plat vyplácí pouze určitá skupina zaměstnavatelů, a to stát, územní samosprávný celek, státní fond, některé z příspěvkových organizací, škola nebo regionální rada regionu soudržnosti.

Další odlišností je to, že mzda může být se souhlasem zaměstnance poskytována i v naturální podobě (např. část mzdy automechanika je vyplácená formou náhradních dílů automobilu) s výjimkou lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek. V tomto článku se sice věnujeme výši mzdy, ale informace v něm uvedené lze v zásadě vztáhnout i k platu.

Text

JUDr. Kristýna Opletalová,

Mgr. Tomáš Liškutín,

AK Tomáše Liškutína

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 8/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *