Změna kompetencí ČIŽP v zákoně o ochraně přírody a krajiny k 1. 1. 2024

V souvislosti se změnou zákona o ochraně přírody a krajiny již České inspekci životního prostředí (ČIŽP) nepřísluší žádné kontrolní kompetence ve vztahu k fyzickým osobám nepodnikajícím. Tuto kompetenci budou mít nadále pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a ostatní orgány ochrany přírody. Datum účinnosti této změny je 1. 1. 2024.

Každý se nadále může na ČIŽP obracet ve všech situacích, kdy existuje podezření na poškozování přírody a krajiny. Avšak podněty, u kterých bude zřejmé, že odpovědnou osobou je fyzická osoba nepodnikající, ČIŽP bez dalšího postoupí příslušnému orgánu. Pro rychlejší zásah proto v takových případech doporučuje od 1. 1. 2024 kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody napřímo.

Nejčastější přestupky páchané fyzickými osobami nepodnikajícími 

  • Kácení či poškozování dřevin rostoucích mimo les,
  • zásahy do přirozeného vývoje či biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
  • odstraňování či ničení hnízd,
  • škodlivé zásahy do významných krajinných prvků (lesů, rašelinišť, vodních toků, rybníků, jezer): umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží.

Podnět lze inspekci podat písemně, ústně do protokolu, telefonicky, prostřednictvím datové schránky, elektronicky na e-mailovou adresu podatelny nebo prostřednictvím on-line formuláře. *

Zdroj: ČIŽP

Tabulka kompetence orgánů
ochrany přírody

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down