Zlepšení prezentace póru na trhu

Doba, kdy se pór nabízel v obchodech nebo na tržištích s kořeny a celými, nezkrácenými listy, je řadu let minulostí. Dnešní spotřebitel se však již nespokojuje jen s praným a očištěným pórem se zkrácenými kořeny a listy ve svazcích, prezentovaných v zelených, bílých nebo atraktivnějších bílo-zelených rašlových obalech

Stále více spotřebitelů si z obchodu chce odnést jen takové zboží, z něhož by mu při další kuchyňské úpravě nevznikal žádný odpad. Proto se valná část obchodních řetězců stále více zajímá
o zboží, odpovídající těmto požadavkům. Mnohé odbytové organizace pěstitelů proto významnou část své produkce póru nabízejí v upraveném stavu, především v různých miskách, na podložkách s fóliovými přebaly apod., zhotovených z plastu, styroporu či dokonce ze dřeva. Např. sdružení Silvacane (department Bouche-du Rhone) takto zpeněžuje ročně asi 1 milion 500 g balení bílé části stvolů
(4 – 5 kusů v jenom obalu délky 22 cm). Toto je možné jen díky tomu, že dodavatelé suroviny je osm členů družstva pěstitelů a dalších šest producentů z různých oblastí Francie, které dodávají na trh prakticky celoročně naprosto plynule. To samozřejmě vyžaduje jak volbu různých termínů pěstování, tak využití odrůd s odlišnou délkou vegetace. Není potřeba zdůrazňovat, že se vybírají jen odrůdy se schopností vytváření požadované délky bílé části a že se musí tomuto požadavku přizpůsobit i hloubka výsadby a celá agrotechnika.
Pór se musí zkracovat na rozhraní podpučí. Prorůstání se musí zabránit dodržením chladírenského řetězce (riziko je obdobné jako např. při prodeji balené ředkvičky bez natě). Odbytová cena zůstává během roku téměř konstantní, trh se dále rozvíjí i po dvanácti letech, kdy se s touto formou odbytu póru započalo. Další z velkých odbytových firem je soukromá společnost Janvier, zpeněžují zboží od deseti pěstitelů z plochy asi 70 ha. Z toho připadá na odbyt balených bílých částí póru produkce ze 12 ha. Doposud byla hlavní odrůdou pro tento účel ‚Albana‘, ta je nyní nahrazována hybridními odrůdami obdobných vlastnosti. Většina bílého póru se balí po 500 g, část do beden po 5 kg. Takto upravený pór je již v sortimentu všech tržních partnerů. I v tomto případě při zajištění kontinuální nabídky zůstávají ceny v průběhu roku stabilní. Tato firma však ve stále větší míře orientuje své dodavatele na bioprodukci. Problémem zůstává odbyt zelené části póru. Podstatnou část odebírají sušárny a další zpracovny zeleniny, v některých případech se prodává jako polévková zelenina samotná nebo ve směsi s jinými druhy např. zelím k přípravě jídel „z jednoho hrnce“ – obdoba německého Eintopfu.
Dalším produktem na trhu upravené zeleniny jsou však i očištěné, oprané a na jednotnou délku zkrácené zelené části póru, balené na podložkách (35 cm) apod. Nicméně je potřeba mít tento odbyt zajištěn
v průběhu celé sezóny, neboť uchovatelnost suroviny je velmi omezená. Nejnovější formu nabídky představuje pór v přímé úpravě k mikrovlnnému ohřevu v obalech vhodných pro mikrovlnění,
v sáčcích či na miskách. Pro konečného spotřebitele tak odpadá jakákoliv potřeba další úpravy, nevzniká žádný kuchyňsky nevyužitelný odpad, zboží se snadno transportuje a uchovává.
Nové prezentační formy se sotva dotknou velkospotřebitelů. Zdá se, že vzhledem k objemu spotřeby
a hlavně cen budou tito v souvislosti s prosazením zásad analýzy rizik kontrolních kritických bodů (HACCP) dávat přednost mraženým produktům (zábrana znečistění prostředí zeminou).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *